• مدیریت تدوین متون
  حجت‌الاسلام دكتر حسین احمدی حسین‌آبادی
  مشاهده
  • اداره تدوین متون درسی
   آقای سیدعلی حسینی‌فاطمی
   مشاهده
  • اداره تدوین متون غیردرسی
   آقای مسعود نقی‌لو
   مشاهده
   • واحد مجموعه آثار حضرت آیت الله مصباح یزدی دامت بركاته
    حجت‌الاسلام سیدصادق سیدموسوی
    مشاهده
   • واحد طرح‌های پژوهشی
    آقای حامد خوشگفتار
    مشاهده
   • واحد پایان‌نامه‌ها و آثار شخصی
    آقای مجتبی زندیه
    مشاهده
   • واحد ترجمه
    آقای حامد فقیهی
    مشاهده
  • اداره تایپ،‌ ویرایش و نمایه
   حجت‌الاسلام مجید افلاكیان
   مشاهده
   • واحد ویرایش
    آقای علیرضا تاجیك
    مشاهده
   • واحد نمایه
    آقای علی آقامحمدی
    مشاهده
   • واحد تایپ
    آقای محمد عسكری
    مشاهده