واحد تایپ

نام کامل مسئول: 
آقای محمد عسكری
سمت: 
واحد تایپ
شماره تماس: 
025-32113444

این واحد سازمانی با همكاری تعداد زیادی از متخصصین حوزه تایپ، اصلاح و ... به فعالیت‌های آماده‌سازی كتاب برای انتشار می‌پردازد.

همكار این واحد سازمانی: آقای مسعود یوسفی می‌باشند.

شرح وظایف:

  1. نظارت بر انجام تایپ، اعمال تصحیح، مرتب‌سازی قلم، فهرست‌گیری نهایی نمایه‌ها؛

  2. ارائه فایل و پرینت نهایی آثار علمی به اداره مربوطه جهت ارسال به انتشارات؛

  3. مدیریت فایل‌ها و تهیه فایل پشتیبان؛

  4. ثبت ورود و خروج کارهای مربوط به واحد تایپ در سامانه اداره تایپ و ویرایش و نمایه؛

  5. معرفی و پیشنهاد تهیه نرم‌افزارهای مورد نیاز به ریئس اداره؛

  6. مدیریت و تقسیم کار بین نیروهای داخل و خارج از مجموعه؛

  7. تقاضای حق‌الزحمه همکاران مرتبط با واحد تایپ؛

  8. تهیه و ارائه گزارش عملکرد واحد مربوط به رئیس اداره؛

  9. انجام سایر امور محوّل از سوی رئیس اداره.

واحد تایپ

واحد تایپ
آقای محمد عسكری
تماس: 025-32113444