اداره تدوین متون درسی

نام کامل مسئول: 
آقای سیدعلی حسینی‌فاطمی
سمت: 
رئیس اداره تدوین متون درسی
شماره تماس: 
025-32113443

با توجه به ترجمه‌ای بودن عمدة کتب درسی موجود در حوزه علوم انسانی، و نیاز به تدوین متون درسی متناسب با معارف غنی اسلامی در حوزه‌های مختلف علوم انسانی یکی از وظایف اصلی معاونت پژوهش تدوین کتاب‌های درسی است.

اداره تدوین متون درسی نیز به منظور ساماندهی فعالیت‌های پژوهشی در حوزه تدوین متون درسی با سه واحد متون حضوری، متون غیرحضوری و ارزیابی متون در حال انجام وظیفه می‌باشد كه در ادامه بافت سازمانی آن ارائه می‌شود.کلیک کنیدکلیک کنید

شرح وظایف:

 1. پی‌گیری تهیه متون درسی مورد نیاز بخش‌های مختلف مؤسسه اعم از حضوری، نیمه حضوری، غیرحضوری و آموزش‌های آزاد و سایر مراکز بیرون از مؤسسه؛

 2. پی‌گیری مصوبات ابلاغی درباره بازنگری متون درسی مجموعه آثار؛

 3. پی‌گیری اجرای کامل آیین‌نامه‌های مربوط به تدوین اثر؛

 4. پیشنهاد برگزاری کارگاه‌های مورد نیاز محققان و مؤلفان به مدیر؛

 5. پی‌گیری انتشار ویراست جدید متون درسی پس از انتقال نظرات کارشناسان به مؤلفان؛

 6. ارائه پیشنهاد برای تدوین آیین‌نامه‌های مورد نیاز برای تدوین متون درسی؛

 7. ارائه پیشنهاد برای تعیین استانداردهای تالیف متن آموزشی خودآموز به مدیر؛

 8. نظارت و پی‌گیری امور مربوط به انعقاد قرارداد و پرداخت حق‌الزحمه مؤلف، محقق، ناظر وارزیاب؛

 9. پی‌گیری زمان‌بندی طرح‌ها و انجام طرح طبق قرارداد؛

 10. ارائه پیشنهاد اولیه انواع حق‌الزحمه؛

 11. نظارت بر تکراری نبودن طرح‌ها؛

 12. ارائه گزارش‌های ماهانه و فصلی به مدیر و پیش‌بینی و پیشنهاد بودجه مورد نیاز اداره به مدیر؛

 13. انجام سایر امور محوّل از سوی مدیر؛

سوابق:

تاريخ تولد: 1360

محل تولد: اروميه

تحصيلات:

 1. كارشناسي علوم قرآني از دانشگاه مذاهب اسلامي تهران؛
 2. كارشناسي ارشد علوم قرآن و حديث از دانشكده اصول‌الدين قم.

 فعاليت‌هاي علمي:

الف) تدوين مقاله

 1. «نقد و بررسي ديدگاه‌هاي موجود درباره افشاي راز پيامبر اعظمˆدر آيات ابتدايي سوره تحريم»،‌ در: فصلنامه علمي ـ تخصصي تاريخ در آينه پژوهش، سال سوم، شماره سوم، پاييز 1385؛
 2. «هاروت و ماروت؛ از واقعيت تا افسانه»،‌ در: فصلنامه علمي ـ تخصصي تاريخ در آينه پژوهش، سال سوم، شماره چهارم، زمستان 1385؛
 3. «جغرافياي تاريخي داستان حضرت لوط†»،‌ در: فصلنامه علمي ـ تخصصي تاريخ در آينه پژوهش، سال چهارم، شماره اول، بهار 1386.

ب) تدوين پايان‌نامه:

پايان‌نامه كارشناسي ارشد با عنوان «رازداري از ديدگاه قرآن كريم و روايات» با راهنمايي جناب استاد سيدمحمدكاظم عسكري و مشاوره جناب حجت‌الاسلام والمسلمين استاد ناصر رفيعي محمدي.

 

سوابق اجرايي:

 1. رئيس اداره تدوين متون غيردرسي از سال 1383 تا 1385 به مدت 2 سال؛
 2. رئيس اداره تدوين متون درسي از مرداد سال 1385 تاكنون.

اداره تدوین متون درسی

رئیس اداره تدوین متون درسی
آقای سیدعلی حسینی‌فاطمی
تماس: 025-32113443