اداره امور محققان

نام کامل مسئول: 
آقای محمدرضا ذبيحي
سمت: 
رئیس اداره امور محققان
شماره تماس: 
025-32113428 و 025-32113408

اداره امور محققان مسئولیت پیگیری امور مربوط به قراردادهای محققین و همكاران علمی، پرداخت‌های ایشان، ارائه گواهی‌های مورد نیاز و پشتیبانی از فعالیت‌های پژوهشی و .... را بر عهده دارد.

همكاران این اداره: آقایان محمدرضا ذبیحی و مهدی مبینی می‌باشند.

شرح وظایف:

شرح وظایف مسئول اداره امور محققان:

 1. به روزرسانی اطلاعات فردی اساتید، محققان و مجریان طرح‌های پژوهشی و عقد قرارداد با ایشان؛
 2. ثبت کارکرد ماهانه و مرخصی اعضای همکار علمی و اعلام اضافه کار و موارد خاص به امور مالی؛
 3. تهیه و تنظیم لیست حقوق ماهانه و سایر امور رفاهی اعضای همکار علمی؛
 4. ثبت نامه‌های ارسالی و دریافتی و پی‌گیری امور بایگانی پرونده‌ها؛
 5. ثبت گزارش کارکرد اساتید، محققان، ‌مترجمان و همکاران علمی و ارسال گزارش پرداخت‌ها و عقد قراردادها به سایر مدیریت‌ها؛
 6. پیگیری ملزومات درخواستی مدیریت‌ها و پیگیری امور انتقال اموال معاونت و مدیریت‌های تابع؛
 7. سایر امور محوّل از سوی مدیر.

شرح وظایف مسئول واحد بایگانی:

 1. ثبت نامه‌ها و مرسولات پستی؛
 2. بایگانی اسناد و مدارک محققان، همکاران علمی و استادان همکار با معاونت پژوهش؛
 3. ثبت نسخه سوم قراردادها در سامانه؛
 4. اطلاع‌رسانی درباره واریزی‌ها و سایر پرداخت‌های نقدی و غیرنقدی به همکاران علمی و محققان؛
 5. انجام سایر امورمحول از سوی رئیس اداره.

وظایف مسئول واحد تدارکات:

 1. پی‌گیری امور پشتیبانی محققان؛
 2. تهیه ملزومات مورد نیاز معاونت با هماهنگی معاونت اداری و مالی؛
 3. پی‌گیری امور نقل و انتقال اموال حوزه معاونت؛
 4. پی‌گیری امور پشتیبانی برای برگزاری همایش‌های با فراخوان و سایر نشست‌ها و جلسات؛
 5. انجام سایر امور محول از سوی رئیس اداره.

اداره امور محققان

رئیس اداره امور محققان
آقای محمدرضا ذبيحي
تماس: 025-32113428 و 025-32113408