اداره فهرست نويسي و ثبت منابع

نام کامل مسئول: 
مهدي حسيني يحيائي
سمت: 
رئيس اداره فهرست نويسي و ثبت منابع
شماره تماس: 
025-32113712

اداره ثبت منابع به منظور ثبت و رده‌بندی كتاب‌های جدید كتابخانه با همكاری همكاران زیر در حال ارائه خدمت می‌باشد.

 1. کارشناس بازبینی ثبت و رده بندی: اصغر رحمتی فر

 2. مسئول ثبت و رده بندی منابع: مهدی حسینی یحیایی

  • کارمند ثبت و رده بندی کتب فارسی: ابوالفضل وفایی

  • کارمند ثبت و رده بندی کتب فارسی: مهدی رمضان پور

  • کارمند ثبت و رده بندی کتب لاتین: ابوالفضل وفایی

 

شرح وظایف:

 1. ثبت منابع  خریداری شده و اهدایی در نرم‌افزار.

 2. رده‌بندی منابع و ورود اطلاعات فهرست‌نویسی در نرم‌افزار.

 3. چاپ كارت‌، لیبل، باركد و نصب آنها روی منابع.

 4. ثبت پایان‌نامه‌های رسیده و ورود اطلاعات آنها به نرم‌افزار.

 5. تصحیح اطلاعات منابع موجود.

اداره فهرست نويسي و ثبت منابع

رئيس اداره فهرست نويسي و ثبت منابع
مهدي حسيني يحيائي
تماس: 025-32113712