مدیریت امور پژوهشی

نام کامل مسئول: 
حجت‌الاسلام دكتر ابوذر مظاهري
سمت: 
سرپرست مدیریت امور پژوهشی
شماره تماس: 
025-32113446

مدیریت امور پژوهشی، با هدف ساماندهی فعالیت‌های پژوهشی از جمله برگزاری همایش‌های مختلف علمی در سطوح مختلف كشوری و بین‌المللی، نشست‌های علمی و برگزاری كرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره، و همچنین راه‌اندازی كارگروه‌های مختلف پژوهشی و دوره‌های كارورزی تحقیق فعالیت می‌كنند

ساختار سازمانی این مدیریت مشتمل بر دو اداره به شرح ذیل می‌باشد:

 1. اداره همایش‌ها و نشست‌های علمی

2.  اداره كارگروه‌ها و كارورزی پژوهشی

شرح وظایف:

  1. تبیین اهداف و تعیین اولویت‌های مدیریت و برنامه‌ریزی برای دست‌یابی به آن، جهت پیشنهاد به معاون پژوهش؛
  2. ارزیابی و آسیب‌شناسی مستمر از واحدهای تابعه؛
  3. نظارت بر حسن اجرای وظایف واحدهای مربوط؛
  4. زمینه‌سازی جهت ارتقاء کمی و کیفی عملکرد واحدهای تابعه؛
  5. برنامه‌ریزی جهت ارتقای کمی و کیفی سطح علمی و مهارتی کارورزان و پژوهشگران؛
  6. تدوین و پیشنهاد آیین‌نامه‌های مورد نیاز؛
  7. تهيه پيش‌نويس بوجه مديريت و ارائه آن به معاون؛
  8. تهیه گزارش عملکرد دوره‌ای از واحدهای تابعه و ارائه به مقام مافوق؛
  9. برآورد بودجه سالانه و ارسال آن به مقام مافوق و نظارت و نحوي تخصيص و هزينه کرد بودجه؛
  10. انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق.
پست مافوق: 

مدیریت امور پژوهشی

سرپرست مدیریت امور پژوهشی
حجت‌الاسلام دكتر ابوذر مظاهري
تماس: 025-32113446

زیرمجموعه مدیریت امور پژوهشی

اداره همایش‌ها و نشست‌های علمی
آقای یاسر صولتی
تماس: 32909099 – 025 و 32113429 – 025
اداره كارگروه‌ها و كارورزی پژوهشی
آقای علی فلاحی
تماس: 32113457 – 025