دفتربرنامه‌ریزی‌وارزیابی‌پژوهش

نام کامل مسئول: 
آقای فردین جهان‌بین
سمت: 
مدیر كل دفتر برنامه‌ریزی و ارزیابی پژوهش
شماره تماس: 
025-32113402
آدرس ایمیل: 
jahanbin@iki.ac.ir

از آنجا كه همه فعالیت‌ها از جمله عرصه پژوهش بدون شك نیازمند برنامه‌ریزی صحیح برای تحقق اهداف عالی است، دفتر برنامه‌ریزی و ارزیابی معاونت پژوهش در همین راستا به ایفای نقش می‌پردازد. البته این مدیریت علاوه بر برنامه‌ریزی در خصوص امور پژوهشی به ارزیابی و نظارت بر روند فعالیت‌های پژوهشی نیز می‌پردازد تا فعالیت‌ها در راستای اهداف تعیین شده برای مؤسسه و معاونت پژوهش انجام شوند. در همین راستا این دفتر فعالیت‌های زیر را انجام می‌دهد:

 1. مطالعه، كارشناسی و برنامه‌ریزی لازم برای تعیین اهداف، اولویت‌ها، راهبردها و برنامه‌های پژوهشی باهمكاری گروههای علمی؛

 2. تنظیم آیین‌نامه‌ها و روندنماهای مورد نیاز معاونت؛

 3. ارزیابی عملكرد پژوهشی گروه‌های علمی، دبیران پژوهشی، مدیریت‌ها و واحدهای معاونت پژوهش

دفتر برنامه‌ریزی و ارزیابی پژوهش داراي سه گروه مي‌باشد:

 1. گروه برنامه‌ریزی

 2. گروه نظارت و ارزیابی

 3. گروه آمار

 

شرح وظایف:

 1. تبیین اهداف و تعیین اولویت‌های مدیریت و برنامه‌ریزی برای دستیابی به آن، جهت پیشنهاد به معاون پژوهش؛

 2. نظارت بر حسن اجرای وظایف واحدهای مربوط؛

 3. زمینه سازی جهت ارتقا کمی و کیفی عملکرد واحدهای تابعه؛

 4. ارزیابی و آسیب‌شناسی مستمر عملکرد پژوهشی گروه‌های علمی، دبیران پژوهشی و فعالیت‌های پژوهشی؛

 5. ارزیابی و آسیب‌شناسی مستمر عملکرد مدیریت‌ها و واحدهای معاونت پژوهش؛

 6. برقراری تعامل سازنده درون‌سازمانی بین معاونت آموزش و پژوهش؛

 7. انجام امور دبیری جلسات شورای سیاست‌گذاری پژوهش؛

 8. شرکت در جلسات شورای مدیران؛

 9. تشکیل شورای برنامه‌ریزی و ارزیابی؛

 10. زمینه‌سازی جهت ارزیابی کارمندان معاونت پژوهش و انتخاب کارمندان نمونه؛

 11. پیگیری و نظارت مستمر بر اجرای دقیق آیین‌نامه‌های مصوب معاونت پژوهش و هیئت رئیسه؛

 12. پیشنهاد برگزاری آموزش‌های ضمن خدمت و کاربردی برای ادارات تابعه؛

 13. پیشنهاد برگزاری کارگاه‌های آموزش مهارت‌های پژوهشی؛

 14. تدوین و پیشنهاد آیین‌نامه‌های مورد نیاز جهت طرح و تصویب در شورای سیاست‌گذاری؛

 15. تهیه گزارش عملکرد دوره‌ای از واحدهای تابعه و ارائه به مقام مافوق؛

 16. برآورد بودجه سالانه و ارسال آن به مقام مافوق و نظارت بر نحو تخصیص و هزینه‌کرد بودجه؛

 17. نظارت بر تهیه و تدوین برنامه و بودجه معاونت پژوهش؛

سوابق:

سال متولد:  1346

مدارک تحصیلی حوزوي: خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم

مدرك تحصيلي كلاسيك: کارشناسی ارشد فلسفه

پست مافوق: 

دفتربرنامه‌ریزی‌وارزیابی‌پژوهش

مدیر كل دفتر برنامه‌ریزی و ارزیابی پژوهش
آقای فردین جهان‌بین
تماس: 025-32113402

زیرمجموعه دفتربرنامه‌ریزی‌وارزیابی‌پژوهش

كارشناس دفتر برنامه‌ریزی و ارزیابی پژوهش
آقای علیرضا فخاری
تماس: 025-32113409