دفتربرنامه‌ریزی‌وارزیابی‌پژوهش

نام کامل مسئول: 
حجت‌الاسلام دكتر ابوذر مظاهري
سمت: 
مدیردفتر برنامه‌ریزی و ارزیابی پژوهش
شماره تماس: 
025-32113452

از آنجا كه همه فعالیت‌ها از جمله عرصه پژوهش بدون شك نیازمند برنامه‌ریزی صحیح برای تحقق اهداف عالی است، دفتر برنامه‌ریزی و ارزیابی معاونت پژوهش در همین راستا به ایفای نقش می‌پردازد. البته این مدیریت علاوه بر برنامه‌ریزی در خصوص امور پژوهشی به ارزیابی و نظارت بر روند فعالیت‌های پژوهشی نیز می‌پردازد تا فعالیت‌ها در راستای اهداف تعیین شده برای مؤسسه و معاونت پژوهش انجام شوند. در همین راستا این دفتر فعالیت‌های زیر را انجام می‌دهد:

 1. مطالعه، كارشناسی و برنامه‌ریزی لازم برای تعیین اهداف، اولویت‌ها، راهبردها و برنامه‌های پژوهشی باهمكاری گروههای علمی؛

 2. تنظیم آیین‌نامه‌ها و روندنماهای مورد نیاز معاونت؛

 3. ارزیابی عملكرد پژوهشی گروه‌های علمی، دبیران پژوهشی، مدیریت‌ها و واحدهای معاونت پژوهش

دفتر برنامه‌ریزی و ارزیابی پژوهش داراي سه گروه مي‌باشد:

 1. گروه برنامه‌ریزی

 2. گروه نظارت و ارزیابی

شرح وظایف:

 1. تبیین اهداف و تعیین اولویت‌های مدیریت و برنامه‌ریزی برای دست‌یابی به آن،جهت پیشنهاد به معاون پژوهش؛
 2. نظارت بر حسن اجرای وظایف واحدهای مربوط؛
 3. زمینه‌سازی جهت ارتقاء کمی و کیفی عملکرد واحدهای تابعه؛
 4. ارزیابی و آسیب‌شناسی مستمر عملکرد پژوهشی گروه‌های علمی، دبیران پژوهشی و فعاليت‌هاي پژوهشي؛
 5. ارزيابي و آسيب شناسي مستمر عملکرد مدیریت‌ها و واحدهای معاونت پژوهش؛
 6. برقراري تعامل سازنده درون سازماني بین معاونت آموزش و پژوهش؛
 7. انجام امور دبیری جلسات شورای سیاست‌گذاری پژوهش؛
 8. شرکت در جلسات شورای مدیران؛
 9. تشکیل شورای برنامه‌ریزی و ارزیابی؛
 10. زمينه‌سازي جهت ارزیابی کارمندان معاونت پژوهش و انتخاب کارمندان نمونه؛
 11. پیگیری و نظارت مستمر بر اجرای دقیق آیین‌نامه‌های مصوب معاونت پژوهش و هیئت‌رئیسه؛
 12. پیشنهاد برگزاری آموزش‌های ضمن خدمت و کاربردی برای ادارات تابعه؛
 13. پیشنهاد برگزاری کارگاه‌های آموزش مهارت‌های پژوهشی؛
 14. تدوین و پیشنهاد آیین‌نامه‌های مورد نیاز جهت طرح و تصویب در شورای سیاست گذاری؛
 15. تهیه گزارش عملکرد دوره‌ای از واحدهای تابعه و ارائه به مقام مافوق؛
 16. برآورد بودجه سالانه و ارسال آن به مقام مافوق و نظارت بر نحوه تخصيص و هزينه­ كرد بودجه؛
 17. نظارت بر تهيه و تدوين برنامه و بودجه معاونت پژوهش؛
 18. انجام امور محوله از سوی مقام مافوق.
پست مافوق: 

دفتربرنامه‌ریزی‌وارزیابی‌پژوهش

مدیردفتر برنامه‌ریزی و ارزیابی پژوهش
حجت‌الاسلام دكتر ابوذر مظاهري
تماس: 025-32113452

زیرمجموعه دفتربرنامه‌ریزی‌وارزیابی‌پژوهش

گروه نظارت و ارزيابي پژوهش
آقای علیرضا فخاری
تماس: 025-32113431
گروه برنامه‌ريزي امور پژوهشي
آقاي مجيد افلاکيان
تماس: 025-32113409