واحد پایان‌نامه‌ها و آثار شخصی

نام کامل مسئول: 
آقای مجتبی زندیه
سمت: 
واحد پایان‌نامه‌ها و آثار شخصی
شماره تماس: 
025-32113460

به منظور حمایت از انتشار نتایج فعالیت‌های پژوهشی كه توسط محققین مختلف در خارج از مؤسسه نگارش شده است و همچنین انتشار پایان‌نامه‌های تحصیلات تكمیلی كه استانداردهای لازم برای انتشار را دارا می‌باشند، این واحد سازمانی پیگیری‌های لازم برای ارزیابی و دریافت مصوبات موردنیاز را انجام می‌دهد.

شرح وظایف:

  1. پی‌گیری مستمر انجام طرح‌های تبدیل پایان‌نامه به كتاب؛

  2. ارائه گزارش از میزان پیشرفت طرح‌های تبدیل پایان‌نامه به كتاب؛

  3. ارسال پایان‌نامه‌ها به گروه‌های علمی برای ارزیابی و دریافت مصوبه شورای علمی گروه در خصوص پایان‌نامه ارسالی؛

  4. بایگانی سوابق و نسخه‌های مختلف آثار شخصی و پایان‌نامه‌ها؛

  5. انجام فرایندهای مختلف ارزیابی و اعمال اصلاحات پایان‌نامه‌ها برای چاپ؛

  6. ارائه گزارش از روند بررسی و چاپ پایان‌نامه‌ها؛

  7. پی‌گیری پرداخت انواع حق‌الزحمه؛

  8. انجام سایر امور محوّل از سوی رئیس اداره

واحد پایان‌نامه‌ها و آثار شخصی

واحد پایان‌نامه‌ها و آثار شخصی
آقای مجتبی زندیه
تماس: 025-32113460