واحد مجموعه آثار حضرت آیت الله مصباح یزدی دامت بركاته

نام کامل مسئول: 
حجت‌الاسلام سیدصادق سیدموسوی
سمت: 
واحد مجموعه آثار حضرت آیت الله مصباح یزدی دامت بركاته
شماره تماس: 
025-32113441

این واحد مسئولیت پیگیری طرح‌های مربوط به مجموعه آثار حضرت آیت الله مصباح یزدی دامت بركاته را بر عهده دارد.

شرح وظایف:

  1. شناسایی و جذب محققان برای انجام امور مربوط به تحقیق، تدوین، نگارش، مستندسازی، خلاصه‌نویسی و یا بازنگری مجموعه آثار؛

  2. پی‌گیری رعایت زمان‌بندی انجام طرح‌ها از سوی محققان؛

  3. پی‌گیری پرداخت حق‌الزحمه نویسندگان و محققان؛

  4. بایگانی اسناد و نسخه‌های مختلف اثر پژوهشی آثار؛

  5. ارائه پیشنهاد اولویت‌های پژوهش در قالب مجموعه آثار به رئیس اداره؛

  6. پی‌گیری تنوع‌بخشی به امر انتشار و چاپ مجموعه آثار؛

  7. ارائه گزارش از روند انجام طرح‌ها به رئیس اداره؛

  8. سایر امور محوّل از سوی رئیس اداره.

واحد مجموعه آثار حضرت آیت الله مصباح یزدی دامت بركاته

واحد مجموعه آثار حضرت آیت الله مصباح یزدی دامت بركاته
حجت‌الاسلام سیدصادق سیدموسوی
تماس: 025-32113441