واحد کارورزی تحقیق

سمت: 
واحد کارورزی تحقیق
شماره تماس: 
32113457 – 025

مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) در یک ابتکار و نوآوری جدید به منظور فعلیت بخشیدن به استعدادهای پژوهشی دانش‌پژوهان و پرکردن خلأ موجود میان دستاوردهای آموزشی و نیازهای پژوهشی، در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد، اقدام به برگزاری دوره‌های کارورزی تحقیق کرده است كه تاكنون تعداد زیادی از این دوره‌ها برگزار شده است كه تأثیر مطلوبی در پرورش مهارت‌های تحقیقی ایشان داشته است و زمینه تربیت محققین مجرب را فراهم كرده است.

شرح وظایف:

 1. برنامه‌ریزی برای تشكیل دوره‌های كارورزی تحقیق؛

 2. تشكیل و اداره كتابخانه تخصصی كارورزی تحقیق؛

 3. نظارت بر فعالیت‌های پژوهشی کارورزان تحقیق؛

 4. ارائه گزارش‌های ماهانه، شش‌ماهه و سالانه از فعالیت‌های واحد به رئیس اداره؛

 5. گسترش دادن فعالیت‌های کارورزی برای همه دانش‌پژوهان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد؛

 6. پیگیری امور مربیان و كمك مربیان؛

 7. پیگیری همه امور مربوط به مقالات کارورزان تا مرحله چاپ و نشر در نشریات تخصصی؛

 8. پیشنهاد و برگزاری كارگاه‌های آموزش مهارت‌های پژوهشی برای کارورزان؛

 9. ارتباط مستمر با دبیران پژوهشی گروه‌های علمی و اطلاع‌رسانی به موقع برای تشکیل دروه‌های کارورزی؛

 10. پیگیری پرداخت هر نوع حق‌الزحمه مربوط به اساتید و کارورزان؛

 11. سایر امور محوّل از سوی رئیس اداره.

واحد کارورزی تحقیق

واحد کارورزی تحقیق
تماس: 32113457 – 025