واحد همایش‌ها

نام کامل مسئول: 
آقای عليرضا دستجاني فراهاني
سمت: 
واحد همایش‌ها
شماره تماس: 
تلفن مستقيم: 32909099 - 025 و تلفن داخلي: 32113429-025

به منظور تعامل علمی و تبادل تجربیات با مراکز علمی، ارتقای سطح پژوهشی و نیز دستیابی به آخرین دستاوردهای علمی، برگزاری همایش‌های امری ضروری است. در این راستا مؤسسة امام خمینی یکی از مراکز پیشرو و با تجربه در این زمینه به شمار می‌رود و همایش‌های متعددی را برگزار كرده است.

 جهت ملاحظه گزارش همایش‌های برگزار شده و كسب اطلاعات بیشتر به آدرس hamayesh.iki.ac.ir مراجعه فرمایید.

شرح وظایف:

  1. تهیه لیست همایش‌های داخلی و خارجی با همکاری دبیران پژوهشی گروه‌های علمی مؤسسه؛

  2. پی‌گیری انجام تبلیغات و اطلاع‌رسانی همایش‌ها و ایجاد پوشش خبری مناسب برای همایش‌ها و برگزاری نشست خبری دبیر علمی و اجرایی همایش‌ها با رسانه‌های خبری با همکاری روابط عمومی مؤسسه؛

  3. نظرخواهی از شرکت‌کنندگان در همایش‌ها و ثبت و پی‌گیری پیشنهادات و انتقادات؛

  4. دریافت گزارش علمی از محققان شرکت‌کننده در همایش‌های داخلی و خارجی؛

  5. سایر امور محوّل از سوی رئیس اداره.

واحد همایش‌ها

واحد همایش‌ها
آقای عليرضا دستجاني فراهاني
تماس: تلفن مستقيم: 32909099 - 025 و تلفن داخلي: 32113429-025