• معاونت پژوهش
  حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر قاسم ابراهيمي‌پور نعمت‌آباد
  مشاهده
  • دفتربرنامه‌ریزی‌وارزیابی‌پژوهش
   حجت‌الاسلام دكتر ابوذر مظاهري
   مشاهده
   • گروه نظارت و ارزيابي پژوهش
    آقای علیرضا فخاری
    مشاهده
   • گروه برنامه‌ريزي امور پژوهشي
    آقاي مجيد افلاکيان
    مشاهده
  • مدیریت تدوین متون
   آقاي سيدعلي حسيني فاطمي
   مشاهده
   • اداره تدوین متون درسی
    آقاي علي آقا‌محمدي
    مشاهده
   • اداره تدوین متون غیردرسی
    آقاي مجتبي زنديه
    مشاهده
    • واحد مجموعه آثار حضرت آیت الله مصباح یزدی دامت بركاته
     حجت‌الاسلام سیدصادق سیدموسوی
     مشاهده
    • واحد طرح‌های پژوهشی
     آقای مجتبي زنديه
     مشاهده
    • واحد پایان‌نامه‌ها و آثار شخصی
     آقای مجتبی زندیه
     مشاهده
    • واحد ترجمه
     آقای حامد فقیهی
     مشاهده
   • اداره تایپ،‌ ویرایش و نمایه
    آقاي محمد عسگري‌کاشي
    مشاهده
    • واحد ویرایش
     آقای علیرضا تاجیك
     مشاهده
    • واحد نمایه
     آقای علی آقامحمدی
     مشاهده
    • واحد تایپ
     آقای محمد عسكری
     مشاهده
  • مدیریت امور پژوهشی
   آقاي حامد خوشگفتار
   مشاهده
   • اداره كارگروه‌ها و كارورزی پژوهشی
    آقای محمدجواد مهاجري
    مشاهده
   • اداره همایش‌ها و نشست‌های علمی
    آقای مهدي عليجاني
    مشاهده
    • واحد نشست‌های علمی
     آقاي مهدي يزداني
     مشاهده
    • واحد همایش‌ها
     آقای عليرضا دستجاني فراهاني
     مشاهده
  • مدیریت پشتیبانی محققان
   آقاي جواد مؤمن‌پور
   مشاهده
   • اداره امور محققان
    آقای محمدرضا ذبيحي
    مشاهده
  • اداره کل نشریات تخصصی
   حجت‌الاسلام ياسر صولتي
   مشاهده
   • رئيس اداره برنامه‌ريزي امور نشريات
    آقاي اميرحسين نيك‌پور
    مشاهده
   • رئيس اداره چاپ و توزيع نشريات
    آقاي حميد خاني
    مشاهده
  • مدیریت‌کتابخانه‌ومرکزاسناد
   آقاي امين راستي‌تبار
   مشاهده
   • اداره فهرست نويسي و ثبت منابع
    مهدي حسيني يحيائي
    مشاهده
   • اداره كتابخانه‌هاي اقماري
    آقاي اصغر رحمتي‌فر
    مشاهده
   • اداره كتابخانه و مركز اسناد مركزي
    آقای خليل سالمي
    مشاهده
   • کتابخانه پردیسان
    حجت‌الاسلام اصغر رحمتي‌فر
    مشاهده
   • کتابخانه علوم قرآنی
    حجت‌الاسلام محمد رضا داوودی
    مشاهده
  • دفتر معاونت پژوهش
   آقای علي فلاحي
   مشاهده
   • شورای سیاستگذاری پژوهش
    حجت‌الاسلام دکتر ابوذر مظاهري
    مشاهده
   • شورای کتاب
    آقاي سيدعلي حسيني فاطمي
    مشاهده
   • شورای هماهنگی نشریات پژوهش
    حجت‌الاسلام ياسر صولتي
    مشاهده