• معاونت پژوهش
  حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر مهدي ابوطالبي
  مشاهده
  • دفتربرنامه‌ریزی‌وارزیابی‌پژوهش
   آقای فردین جهان‌بین
   مشاهده
   • كارشناس دفتر برنامه‌ریزی و ارزیابی پژوهش
    آقای علیرضا فخاری
    مشاهده
  • مدیریت تدوین متون
   حجت‌الاسلام دكتر حسین احمدی حسین‌آبادی
   مشاهده
   • اداره تدوین متون درسی
    آقای سیدعلی حسینی‌فاطمی
    مشاهده
   • اداره تدوین متون غیردرسی
    آقای دكترحامد خوشگفتار
    مشاهده
    • واحد مجموعه آثار حضرت آیت الله مصباح یزدی دامت بركاته
     حجت‌الاسلام سیدصادق سیدموسوی
     مشاهده
    • واحد طرح‌های پژوهشی
     آقای حامد خوشگفتار
     مشاهده
    • واحد پایان‌نامه‌ها و آثار شخصی
     آقای مجتبی زندیه
     مشاهده
    • واحد ترجمه
     آقای حامد فقیهی
     مشاهده
   • اداره تایپ،‌ ویرایش و نمایه
    حجت‌الاسلام مجید افلاكیان
    مشاهده
    • واحد ویرایش
     آقای علیرضا تاجیك
     مشاهده
    • واحد نمایه
     آقای علی آقامحمدی
     مشاهده
    • واحد تایپ
     آقای محمد عسكری
     مشاهده
  • مدیریت امور پژوهشی
   حجت‌الاسلام دكتر ابوذر مظاهري
   مشاهده
   • اداره كارگروه‌ها و كارورزی پژوهشی
    آقای علی فلاحی
    مشاهده
   • اداره همایش‌ها و نشست‌های علمی
    آقای یاسر صولتی
    مشاهده
    • واحد نشست‌های علمی
     آقاي مهدي عليجاني
     مشاهده
    • واحد همایش‌ها
     آقای مسعود علیجانی
     مشاهده
  • مدیریت پشتیبانی محققان
   حجت‌الاسلام دكتر ابوالقاسم باقریان
   مشاهده
   • اداره امور محققان
    آقای جواد مؤمن‌پور
    مشاهده
  • اداره کل نشریات تخصصی
   حجت‌الاسلام دكتر محمد فولادی‌وندا
   مشاهده
  • مدیریت‌کتابخانه‌ومرکزاسناد
   حجت‌الاسلام محمدجواد مهاجری
   مشاهده
   • اداره ثبت منابع
    حجت‌الاسلام اصغر رحمتی فر
    مشاهده
   • اداره خرید منابع
    آقای رضا آهنگران
    مشاهده
   • كتابخانه ساختمان مركزی
    آقای محمد رضا رحمانی
    مشاهده
   • کتابخانه پردیسان
    حجت‌الاسلام غلامحسین زکوی
    مشاهده
   • کتابخانه علوم قرآنی
    حجت‌الاسلام محمد رضا داوودی
    مشاهده
  • دفتر معاونت پژوهش
   آقای سیدامین راستی‌تبار
   مشاهده
   • شورای سیاستگذاری پژوهش
    آقای فردین جهان‌بین
    مشاهده
   • شورای کتاب
    حجت‌الاسلام دكتر حسین احمدی حسین‌آبادی
    مشاهده
   • شورای هماهنگی نشریات پژوهش
    حجت‌الاسلام دكتر محمد فولادی‌وندا
    مشاهده