اداره تدوین متون غیردرسی

نام کامل مسئول: 
آقاي مجتبي زنديه
سمت: 
رئیس اداره تدوین متون غیردرسی
شماره تماس: 
025-32113460

بر اساس اهداف و وظایف تعیین شده برای مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) و در راستای اهتمام به پژوهش‌های علمی و دینی و در مسیر برآوردن نیازهای فكری و دینی جامعه، محققین به پژوهش‌های بنیادی، راهبردی و كاربردی می‌پردازند. اداره تدوین متون غیردرسی نیز برای تحقق این مهم، در زمینة نشر آثار محققان می‌كوشد و بحمدالله تاكنون آثار ارزنده‌ای را در حد توان خود به جامعة اسلامی تقدیم كرده است.

این اداره از چهار واحد سازمانی زیرمجموعه تشكیل شده است: 1) واحد مجموعه آثار حضرت آیت الله مصباح یزدی دامت بركاته؛ 2) واحد طرح‌های پژوهشی؛ 3) واحد پایان‌نامه‌ها و آثار شخصی؛ 4) واحد ترجمه

کلیک کنیدکلیک کنیدکلیک کنید

شرح وظایف:

 1. اداره بخش متون غیر درسی و نظارت بر حسن انجام امور؛

 2. شناسایی و جذب محققان برای انجام طرح‌های پژوهشی و تدوین آثار؛

 3. پی‌گیری امور مربوط به تحقیق، تدوین، نگارش، مستندسازی، خلاصه‌نویسی و یا بازنگری مجموعه آثار؛

 4. پی‌گیری و اقدام برای طی‌شدن فرایند نظارت هر نوع اثر علمی؛

 5. پی‌گیری و اقدام برای طی‌شدن فرایند ارزیابی هر نوع اثر علمی؛

 6. ارائه پیشنهاد برای تدوین آیین‌نامه‌های مورد نیاز اداره؛

 7. ارائه پیشنهاد اولیه برای پرداخت انواع حق‌الزحمه؛

 8. ارائه پیشنهاد در خصوص تنوع انتشار و چاپ اثر و مجموعه آثار؛

 9. ارائة گزارش‌ها و گواهی‌های همکاری محققین به معاونت‌ها و مراکز مختلف؛

 10. ارائه گزارش‌های ماهانه و فصلی به مدیر و پیشنهاد بودجه سالانه طرح‌ها؛

 11. انجام سایر امور محوّل از سوی مدیر تدوین متون؛

اداره تدوین متون غیردرسی

رئیس اداره تدوین متون غیردرسی
آقاي مجتبي زنديه
تماس: 025-32113460

زیرمجموعه اداره تدوین متون غیردرسی

واحد مجموعه آثار حضرت آیت الله مصباح یزدی دامت بركاته
حجت‌الاسلام سیدصادق سیدموسوی
تماس: 025-32113441
واحد طرح‌های پژوهشی
آقای مجتبي زنديه
تماس: 025-32113460
واحد پایان‌نامه‌ها و آثار شخصی
آقای مجتبی زندیه
تماس: 025-32113460
واحد ترجمه
آقای حامد فقیهی
تماس: 025-32113401