کتابخانه علوم قرآنی

نام کامل مسئول: 
حجت‌الاسلام محمد رضا داوودی
سمت: 
كتابخانه علوم قرآنی
شماره تماس: 
025-32113658

شرح وظایف:

 1. نمایش منابع جدیدالورود.

 2. تحویل منابع به متقاضیان و راهنمایی آنان.

 3. جمع‌آوری منابع از روی میزها و بازگرداندن آنها به قفسه‌ها.

 4. بازچینی كنترل و مرتب‌سازی منابع موجود در قفسه‌ها.

 5. جداكردن منابع نیازمند به صحافی و ارسال آنها برای ترمیم.

 6. گردگیری و نظافت منابع و قفسه‌ها.

 7. امانت منابع به مراجعین و بازگشت آنها و پیگری امانات دارای تاخیر.

 8. صدور و تمدید كارت عضویت.

 9. اختصاص میز فایل و كمد به متقاضیان.

 10. كنترل ورود و خروج افراد به كتابخانه.

 11. پیگیری امور مربوط به تاسیسات و خدمات مخزن و سالن مطالعه.

کتابخانه علوم قرآنی

كتابخانه علوم قرآنی
حجت‌الاسلام محمد رضا داوودی
تماس: 025-32113658