كرسی ترویجی «بررسي انتقادي سند توسعه پايدار 2030 يوسنكو؛ آثار و پيامدهاي آن»

گروه جامعه‌شناسی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) با همکاري دبیرخانه کرسی‌ها  و دانشگاه فرهنگیان خراسان شمالی برگزار می‌کند: كرسی ترویجی بررسی انتقادی سند توسعه پایدار 2030... مطالعه بیشتر...

كرسی ترویجی «واكاوی در مفهوم اصل و روش تربیت»

گروه علوم تربیتی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) با همکاري دبیرخانه کرسی‌ها  برگزار می‌کند: كرسی ترویجی واكاوی در مفهوم اصل و روش تربيت   سخنران: حجت‌الاسلام دكتر... مطالعه بیشتر...

كرسی ترویجی «اصول بنيادين حقوق زن با تأكيد بر ديدگاه علامه مصباح يزدي»

گروه حقوق مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) با همکاري دبیرخانه کرسی‌ها  برگزار می‌کند: كرسی ترویجی اصول بنيادين حقوق زن با تأكيد بر ديدگاه علامه مصباح يزدی   سخنران:... مطالعه بیشتر...

كرسی ترویجی «فمينيسم و تفاوت‌هاي حقوقي زن و مرد با تأكيد بر ديدگاه علامه مصباح»

گروه حقوق مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) با همکاري دبیرخانه کرسی‌ها  برگزار می‌کند: كرسی ترویجی فمينيسم و تفاوت‌هاي حقوقي زن و مرد با تأكيد بر ديدگاه علامه مصباح  ... مطالعه بیشتر...

كرسی ترویجی «شهود و نقش آن در اسلامي‌سازي علوم انساني»

گروه عرفان مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) با همکاري دبیرخانه کرسی‌ها  برگزار می‌کند: كرسی ترویجی شهود و نقش آن در اسلامي‌سازي علوم انساني   سخنران: حجت‌الاسلام دكتر... مطالعه بیشتر...

كرسی ترویجی «حکم اشتغال زنان به لحاظ فقهی با توجه به هدف از آفرینش و کمال زن»

گروه كلام و فلسفه دين مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) با همکاري دبیرخانه کرسی‌ها  برگزار می‌کند: كرسی ترویجی حکم اشتغال زنان به لحاظ فقهی با توجه به هدف از آفرینش و کمال... مطالعه بیشتر...

كرسی ترویجی «نقش عقل در ایمان دینی؛ تحلیلی مستفاد از متون عرفانی»

گروه عرفان مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) با همکاري دبیرخانه کرسی‌ها  برگزار می‌کند: كرسی ترویجی نقش عقل در ایمان دینی؛ تحلیلی مستفاد از متون عرفانی   سخنران:... مطالعه بیشتر...

كرسی ترویجی «جایگاه جمعیت و فرزندآوری در اسلام و نظام اسلامی»

گروه جامعه‌شناسي و كارگروه مطالعات جمعيتي مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) با همکاري دبیرخانه کرسی‌ها  برگزار می‌کند: كرسی ترویجی جایگاه جمعیت و فرزندآوری در اسلام و نظام... مطالعه بیشتر...

كرسی ترویجی «فضای مجازی، ظرفیت‌های آموزشی با نگاه اسلامی»

گروه مديريت مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) با همکاري دبیرخانه کرسی‌ها  برگزار می‌کند: كرسی ترویجی فضای مجازی، ظرفیت‌های آموزشی با نگاه اسلامی   سخنران: حجت‌الاسلام... مطالعه بیشتر...

كرسی ترویجی «منابع تأمين و تخصيص بودجه دولت اسلامي»

گروه اقتصاد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) با همکاري دبیرخانه کرسی‌ها  برگزار می‌کند: كرسی ترویجی «منابع تأمين و تخصيص بودجه دولت اسلامي»   سخنران: حجت‌الاسلام دكتر... مطالعه بیشتر...

صفحه‌ها