همايش بين‌المللي علوم انساني اسلامي در انديشه علامه محمدتقي مصباح يزدي(ره)

جهت حضوردر همايش به سايت همايش بين‌المللي علوم انساني در انديشه علامه مصباح(ره)مراجعه کرده و ثبت نام نماييد:  www.ihsam.iki.ac.ir    كانال همايش در ايتا، سروش و بله... مطالعه بیشتر...

کرسی ترویجی «حقیقت مرگ از منظر حکمت متعالیه و مقایسة آن با آموزه‌های نقلی و اندیشه‌های عرفانی»

گروه عرفان مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) با همکاري دبیرخانه کرسی‌ها برگزار می‌کند: كرسی ترویجی حقیقت مرگ از منظر حکمت متعالیه و مقایسه آن با آموزه‌های نقلی و اندیشه‌های عرفانی... مطالعه بیشتر...

كرسي ترويجي «در آمدی جامعه شناسی بر ادوار علم فقه»

گروه جامعه‌شناسي مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) با همکاري مركز فقهي ائمه‌اطهار و دبیرخانه کرسی‌ها برگزار می‌کند: كرسی ترویجی در آمدی جامعه شناسی بر ادوار علم فقه سخنران: ... مطالعه بیشتر...

كرسی ترویجی «اهمیت، ضرورت و نقش مبانی در شكل‌گیری روان‌شناسی اسلامی و مقایسه آن با روان‌شناسی معاصر»

گروه روان‌شناسی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) با همکاري دبیرخانه کرسی‌ها برگزار می‌کند: كرسی ترویجی اهمیت، ضرورت و نقش مبانی در شكل‌گیری روان‌شناسی اسلامی و مقایسه آن با روان... مطالعه بیشتر...

كرسی ترویجی «اصول حاكم بر حقوق بشر اسلامي از منظر آيت الله مصباح يزدي(ره)»

گروه حقوق مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) با همکاري دبیرخانه کرسی‌ها برگزار می‌کند: كرسی ترویجی   اصول حاكم بر حقوق بشر اسلامی از منظر آیت الله مصباح یزدی(ره)  ... مطالعه بیشتر...

كرسی ترویجی «بررسی فیزیكالیسم به‌مثابه مانع راهبردی به علوم انسانی اسلامی از نظرگاه علامه مصباح یزدی(ره)»

گروه فلسفه مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) با همکاري دبیرخانه کرسی‌ها برگزار می‌کند: كرسی ترویجی بررسی فیزیكالیسم به‌مثابه مانع راهبردی به علوم انسانی اسلامی از نظرگاه علامه... مطالعه بیشتر...

نشست علمی «اندیشه‌های معارفی علامه مصباح یزدی»

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) و دانشگاه معارف برگزار می‌کنند:   نشست علمی اندیشه‌های معارفی علامه مصباح یزدی  ... مطالعه بیشتر...

كرسی ترویجی «رویكرد تأسیسی فرامبناگرای علم دینی؛ بررسی و مقایسه نظریه علم دینی حضرت آیات جوادی آملی و مصباح یزدی(ره)»

گروه جامعه‌شناسی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) با همکاري دبیرخانه کرسی‌ها و انجمن علمی مطالعات اجتماعی حوزه برگزار می‌کند: كرسی ترویجی رویكرد تأسیسی فرامبناگرای علم دینی... مطالعه بیشتر...

صفحه‌ها