نشست علمی «اندیشه‌های معارفی علامه مصباح یزدی»

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) و دانشگاه معارف

برگزار می‌کنند:

 

نشست علمی

اندیشه‌های معارفی علامه مصباح یزدی

 

حجت‌الاسلام والمسلمين دكتر خسروپناه

استاد پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي

موضوع بحث: علوم انساني اسلامي در انديشه‌هاي علامه مصباح يزدي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حجت‌الاسلام والمسلمين دكتر كريمي

دانشيار مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)

موضوع بحث: معارف قرآن و حديث در انديشه‌هاي علامه مصباح يزدي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حجت‌الاسلام والمسلمين دكتر شريفي

استاد مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)

موضوع بحث: اخلاق اسلامي در انديشه‌هاي علامه مصباح يزدي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حجت‌الاسلام والمسلمين دكتر ساجدي

استاد مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)

موضوع بحث: دين‌شناسي در انديشه‌هاي علامه مصباح يزدي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حجت‌الاسلام والمسلمين دكتر نوروزي

دانشيار مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)

موضوع بحث: انقلاب اسلامي در انديشه‌هاي علامه مصباح يزدي

 

زمان: یك‌شنبه 26 بهمن‌ماه 1399  ساعت: 08:30

دانشگاه معارف اسلامی، سالن امام رضا علیه‌السلام

 

اين جلسه به صورت زنده در فضاي مجازي براي علاقمندان ارائه مي‌گردد

لینك ورود به جلسه: https://maaref.ac.ir/andishe-allame-mesbahyazdi