کرسی ترویجی «حقیقت مرگ از منظر حکمت متعالیه و مقایسة آن با آموزه‌های نقلی و اندیشه‌های عرفانی»

گروه عرفان مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) با همکاري دبیرخانه کرسی‌ها برگزار می‌کند:

كرسی ترویجی

حقیقت مرگ از منظر حکمت متعالیه و مقایسه آن با آموزه‌های نقلی و اندیشه‌های عرفانی

 

سخنرانحجت‌الاسلام دكتر احمد سعيدي

ناقدحجت‌الاسلام دكتر عليرضا كرماني

دبیر کرسی: حجت‌الاسلام دكتر داود حسن‌زاده

 

زمان: شنبه 21 فروردين‌ماه 1400 ساعت: 14:10

اين جلسه به صورت آنلاين از طريق آدرس‌هاي زير مشاهده است.

ورود مهمانان

ورود اعضاي پورتال مؤسسه