در پی برگزاری کارگاه آموزش تدوین متون درسی، برگزاری نشست‌های علمی و بررسی منابع مربوط به برنامه‌ریزی درسی، آیین‌نامه شیوه تدوین كتاب درسى نگاشته شد كه پس از كارشناسى و ارزیابى اساتید محترم و اعمال اصلاحات نهایى در 20 صفحه تنظیم و در اختیار مؤلفان محترم قرار گرفت.

 

پس از آن، مباحث نظرى كارگاه آموزشى و نشست‌هاى علمى و منابع برنامه‏ریزى درسى به این آیین‌نامه افزوده شد تا محتواى آن در قالب كتاب تكمیل و ارائه گردد. مباحث این کتاب در چهار فصل به ماهیت كتاب درسى، معیار و ویژگى ساختار كتاب درسى، مراحل و آیین‌نامه تدوین کتاب درسی مى‏پردازد. این کتاب با عنوان «در جست‌وجوى راهكارهاى تدوین متون درسى» به‌كوشش مدیریت تدوین متون معاونت پژوهش مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، توسط انتشارات مؤسسه در سال 1382 چاپ و منتشر شد.