لیست مراكز همكار معاونت پژوهش

سازمان مطالعه و تدوین كتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)
 
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
 
دانشگاه معارف اسلامی (وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها)
 
دانشگاه جامع امام حسین(ع)
 
مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران

 

جامعة المصطفي العالمية

 

مركز مديريت حوزه‌هاي علميه خواهران