دوفصل‌نامه علمی ـ ترويجي «اسلام و پژوهش‌هاي مديريتي» شماره 16 منتشر شد.

دوفصل‌نامه علمی ـ ترويجي «اسلام و پژوهش‌هاي مديريتي» شماره 16 منتشر شد.   عناوین مقالات این شماره به شرح زیر می‌باشد كه می‌توانید با كلیك روی آنها، چكیده مقاله را ملاحظه كنید... مطالعه بیشتر...

ماهنامه علمی ـ ترویجی «معرفت» شماره 247 (ویژه‌ علوم قرآني) منتشر شد

ماهنامه علمی ـ ترویجی «معرفت» شماره 247 (ویژه‌ علوم قرآني) منتشر شد.   عناوین مقالات این شماره به شرح زیر می‌باشد كه می‌توانید با كلیك روی آنها، چكیده مقاله را ملاحظه كنید:... مطالعه بیشتر...

فصل‌نامه علمی ـ پژوهشي «معرفت فلسفي» شماره 59 منتشر شد.

فصل‌نامه علمی ـ پژوهشي «معرفت فلسفي» شماره 59 منتشر شد.   عناوین مقالات این شماره به شرح زیر می‌باشد كه می‌توانید با كلیك روی آنها، چكیده مقاله را ملاحظه كنید: تقدم نفس بر بدن... مطالعه بیشتر...

دوفصل‌نامه علمی ـ ترويجي «معرفت اخلاقي» شماره 23 منتشر شد.

دوفصل‌نامه علمی ـ ترويجي «معرفت اخلاقي» شماره 23 منتشر شد.   عناوین مقالات این شماره به شرح زیر می‌باشد كه می‌توانید با كلیك روی آنها، چكیده مقاله را ملاحظه كنید: چيستي مفاهيم... مطالعه بیشتر...

كتاب «نه فقط به خاطر پول - تبيين هزينه هاي مخفي پاداش و جريمه؛ از روان شناسي تا اقتصاد» منتشر شد

نه فقط به خاطر پول تبيين هزينه هاي مخفي پاداش و جريمه؛ از روان شناسي تا اقتصاد محمدجواد توكلي   کتاب نه فقط به خاطر پول به بررسی واکنش نامتعارف افراد به پاداش و جریمه پولی می پردازد... مطالعه بیشتر...

كتاب «سلامت و اختلال جنسي همسران رويکردي اسلامي و روان‌شناختي» منتشر شد

سلامت و اختلال جنسي همسران رويکردي اسلامي و روان‌شناختي مسعود نورعليزاده هنگامي که با نگاهي آسيب‌شناختي به روابط همسران مي‌نگريم، ساية شوم مشکلات و اختلالات جنسي و عدم تأمين رضايت‌بخش... مطالعه بیشتر...

دوفصل‌نامه علمی ـ تخصصي «انديشه‌هاي حقوق عمومي» شماره 10 منتشر شد

دوفصل‌نامه علمی ـ تخصصي «انديشه‌هاي حقوق عمومي» شماره 10 منتشر شد.   عناوین مقالات این شماره به شرح زیر می‌باشد كه می‌توانید با كلیك روی آنها، چكیده مقاله را ملاحظه كنید: حق... مطالعه بیشتر...

فصل‌نامه علمی ـ پژوهشي «معرفت اديان» شماره 34 منتشر شد

فصل‌نامه علمی ـ پژوهشي «معرفت اديان» شماره 34 منتشر شد.   عناوین مقالات این شماره به شرح زیر می‌باشد كه می‌توانید با كلیك روی آنها، چكیده مقاله را ملاحظه كنید: معناشناسي واژه... مطالعه بیشتر...

دوفصل‌نامه علمی ـ پژوهشي «قرآن‌شناخت» شماره 20 منتشر شد

دوفصل‌نامه علمی ـ پژوهشي «قرآن‌شناخت» شماره 20 منتشر شد.   عناوین مقالات این شماره به شرح زیر می‌باشد كه می‌توانید با كلیك روی آنها، چكیده مقاله را ملاحظه كنید: راه صحيح... مطالعه بیشتر...

ماهنامه علمی ـ ترویجی «معرفت» شماره 246 (ویژه‌ علوم تربيتي) منتشر شد

ماهنامه علمی ـ ترویجی «معرفت» شماره 246 (ویژه‌ علوم تربيتي) منتشر شد.   عناوین مقالات این شماره به شرح زیر می‌باشد كه می‌توانید با كلیك روی آنها، چكیده مقاله را ملاحظه كنید:... مطالعه بیشتر...

دوفصل‌نامه علمی ـ تخصصي «انديشه‌هاي حقوق عمومي» شماره 9 منتشر شد

دوفصل‌نامه علمی ـ تخصصي «انديشه‌هاي حقوق عمومي» شماره 9 منتشر شد.   عناوین مقالات این شماره به شرح زیر می‌باشد كه می‌توانید با كلیك روی آنها، چكیده مقاله را ملاحظه كنید: سير... مطالعه بیشتر...

كتاب «تجرد علم و عالم از دیدگاه عقل و نقل» منتشر شد

تجرد علم و عالم از دیدگاه عقل و نقل احمد حیدرپور معرفي كتاب متون متواتر دینی، مستقیم و غیر مستقیم بر علم همة موجودات دلالت دارد، و از سوی دیگر، اعتقاد به تجرد علم و عالم یکی از آرای مشهور... مطالعه بیشتر...

فصل‌نامه علمی ـ پژوهشي «معرفت فرهنگي اجتماعي» شماره 33 منتشر شد.

فصل‌نامه علمی ـ پژوهشي «معرفت فرهنگي اجتماعي» شماره 33 منتشر شد.   عناوین مقالات این شماره به شرح زیر می‌باشد كه می‌توانید با كلیك روی آنها، چكیده مقاله را ملاحظه كنید:... مطالعه بیشتر...

كتاب «بررسی شخصیت محمد بن حنفیه و نقش او در قیام مختار و فرقه کیسانیه» منتشر شد

«بررسی شخصیت محمد بن حنفیه و نقش او در قیام مختار و فرقه کیسانیه» داود کاظم پور امیر آبادی   معرفي كتاب در طول تاريخ، همواره انسان‌هايي بوده‌اند که صفحاتي از تاريخ را به خود اختصاص... مطالعه بیشتر...

دوفصل‌نامه علمی ـ پژوهشي «معرفت اقتصاد اسلامي» شماره 17منتشر شد

دوفصل‌نامه علمی ـ پژوهشي «معرفت اقتصاد اسلامي» شماره 17منتشر شد. عناوین مقالات این شماره به شرح زیر می‌باشد كه می‌توانید با كلیك روی آنها، چكیده مقاله را ملاحظه كنید: نظرية‌ «اختصاص... مطالعه بیشتر...

ماهنامه علمی ـ ترویجی «معرفت» شماره 245 (ویژه‌ جامعه‌شناسي) منتشر شد

ماهنامه علمی ـ ترویجی «معرفت» شماره 245 (ویژه‌ جامعه‌شناسي) منتشر شد. عناوین مقالات این شماره به شرح زیر می‌باشد كه می‌توانید با كلیك روی آنها، چكیده مقاله را ملاحظه كنید: جلوة بندگي... مطالعه بیشتر...

كتاب «درآمدی بر راهبرد جهادی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران» منتشر شد

درآمدی بر راهبرد جهادی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران محمدرضا باقرزاده   معرفي كتاب نظام جمهوري اسلامي ايران براي تحقق اهداف معيني در سياست داخلي و خارجي خود تشکيل گرديده است.... مطالعه بیشتر...

فصلنامه علمی ـ پژوهشي «روان‌شناسي و دين» شماره 41 منتشر شد

فصلنامه علمی ـ پژوهشي «روان‌شناسي و دين» شماره 41 منتشر شد. عناوین مقالات این شماره به شرح زیر می‌باشد كه می‌توانید با كلیك روی آنها، چكیده مقاله را ملاحظه كنید: تبيين ارتباط نفس و بدن... مطالعه بیشتر...

ماهنامه علمی ـ ترویجی «معرفت» شماره 244 (ویژه‌ کلام) منتشر شد

ماهنامه علمی ـ ترویجی «معرفت» شماره 244 (ویژه‌ کلام) منتشر شد. عناوین مقالات این شماره به شرح زیر می‌باشد كه می‌توانید با كلیك روی آنها، چكیده مقاله را ملاحظه كنید: بهرة شيعيان هدايتگر... مطالعه بیشتر...

كتاب «شرح برهان شفا جلد چهارم» منتشر شد

كتاب «شرح برهان شفا جلد چهارم» از آثار حضرت آيت الله مصباح يزدي دامت بركاته منتشر شد برهان شفا از مشکل‌ترين کتاب‌هاي ابن‌سينا از حيث محتوا و عبارت است، و اهل فن، نيک می‌دانند که شرح چنين... مطالعه بیشتر...

صفحه‌ها