فصلنامه علمی ـ پژوهشي «معرفت فلسفي» شماره 61 منتشر شد

فصل‌نامه علمی ـ پژوهشي «معرفت فلسفي» شماره 61 منتشر شد.   عناوین مقالات این شماره به شرح زیر می‌باشد كه می‌توانید با كلیك روی آنها، چكیده مقاله را ملاحظه كنید: توحيد ربوبي از... مطالعه بیشتر...

ماهنامه علمی ـ ترویجی «معرفت» شماره 251 (ويژه تاريخ) منتشر شد

ماهنامه علمی ـ ترویجی «معرفت» شماره 251 (ویژه تاريخ) منتشر شد.   عناوین مقالات این شماره به شرح زیر می‌باشد كه می‌توانید با كلیك روی آنها، چكیده مقاله را ملاحظه كنید: صفات... مطالعه بیشتر...

دوفصل‌نامه علمی ـ پژوهشي «معرفت اقتصاد اسلامي» شماره 18منتشر شد

دوفصل‌نامه علمی ـ پژوهشي «معرفت اقتصاد اسلامي» شماره 18 منتشر شد. عناوین مقالات این شماره به شرح زیر می‌باشد كه می‌توانید با كلیك روی آنها، چكیده مقاله را ملاحظه كنید: قانون پيشنهادي... مطالعه بیشتر...

كتاب «آموزه تحدیث در خوانش شیعه و اهل سنت» منتشر شد

آموزه تحدیث در خوانش شیعه و اهل سنت محمد تقی شاکر سوال اصلی نگاشته حاضر  آن است که ارتباط خدا با بشر در دوره پسانبی چگونه می‌باشد و محتوای این پیوند پاسخ گوی چه نیازی است و چه اموری را... مطالعه بیشتر...

كتاب «عصمت امام در تاریخ تفکر امامیه نا پایان قرن پنجم هجری» منتشر شد

عصمت امام در تاریخ تفکر امامیه نا پایان قرن پنجم هجری محمد حسین فاریاب مسئلة عصمت امام در عین حال كه از باورهای راستین و راسخ شیعة امامیه به شمار می‌­آید، امروزه به یكی از چالش‌انگيز‌ترین... مطالعه بیشتر...

فصل‌نامه علمی ـ پژوهشی «معرفت فرهنگي اجتماعي» شماره 35 منتشر شد

فصلنامه علمی ـ پژوهشي «معرفت فرهنگي اجتماعي» شماره 35 منتشر شد. عناوین مقالات این شماره به شرح زیر می‌باشد كه می‌توانید با كلیك روی آنها، چكیده مقاله را ملاحظه كنید: هم‎كنشي عامليت و... مطالعه بیشتر...

كتاب «استحاله نهضت مشروطه ـ بررسی نقش سرویس‌های جاسوسی انگلستان و محافل ماسونی در استحالة نهضت مشروطه» منتشر شد

استحاله نهضت مشروطه بررسی نقش سرویس‌های جاسوسی انگلستان و محافل ماسونی در استحالة نهضت مشروطه جواد سلیمانی نهضت مشروطه ایران، تحولی مهم و رو به رشد و در عین حال «خود متناقض» بود؛ این نهضت... مطالعه بیشتر...

كتاب «عقل و روش پژوهش عقلی - گستره و محدودیت» منتشر شد

عقل و روش پژوهش عقلی - گستره و محدودیت استاد محمد حسین‌زاده اصلی‌ترين منبع معرفت بشري، عقل، و مهم‌ترینِ روش‌های پژوهش برای دستیابی به معرفت، روش عقلی است. عقل کارايي بسياري در دستيابي انسان... مطالعه بیشتر...

فصلنامه علمی ـ پژوهشي «روان‌شناسي و دين» شماره 43 منتشر شد

فصلنامه علمی ـ پژوهشي «روان‌شناسي و دين» شماره 43 منتشر شد. عناوین مقالات این شماره به شرح زیر می‌باشد كه می‌توانید با كلیك روی آنها، چكیده مقاله را ملاحظه كنید: تدوين مدل مفهومي تقرب... مطالعه بیشتر...

ماهنامه علمی ـ ترویجی «معرفت» شماره 250 (ويژة فلسفه) منتشر شد

ماهنامه علمی ـ ترویجی «معرفت» شماره 250 (ویژه فلسفه) منتشر شد.   عناوین مقالات این شماره به شرح زیر می‌باشد كه می‌توانید با كلیك روی آنها، چكیده مقاله را ملاحظه كنید: ويژگي... مطالعه بیشتر...

كتاب «تقریر درس‌های بدایة الحکمه (جلد اول)» منتشر شد

تقریر درس های بدایه الحکمه جلد اول استاد غلامرضا فياضي تقرير: جمال سروش   بداية الحکمة کتابي است موجز و هم‌سنگ با شرح منظومه در حکمت صدرایی، که علامه طباطبايي پس از سال‌ها تحقیق و... مطالعه بیشتر...

كتاب «بررسی مکاتب جدید الهیات مسیحی» منتشر شد

بررسی مکاتب جدید الهیات مسیحی سيدعلي حسني دانشيار  مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خمينيŠ کتاب بررسي مکاتب جديد الهيات مسيحي، پژوهشي در باب مکاتب جديد الهيات مسيحي است. اين اثر با پرداختن... مطالعه بیشتر...

ماهنامه علمی ـ ترویجی «معرفت» شماره 249 (ویژه‌ اديان) منتشر شد

ماهنامه علمی ـ ترویجی «معرفت» شماره 249 (ویژه‌ اديان) منتشر شد.   عناوین مقالات این شماره به شرح زیر می‌باشد كه می‌توانید با كلیك روی آنها، چكیده مقاله را ملاحظه كنید: جلوة... مطالعه بیشتر...

دوفصل‌نامه علمی ـ پژوهشی «معرفت کلامي» شماره 20 منتشر شد

دوفصل‌نامه علمی ـ پژوهشی «معرفت کلامي» شماره 20 منتشر شد عناوین مقالات این شماره به شرح زیر می‌باشد كه می‌توانید با كلیك روی آنها، چكیده مقاله را ملاحظه كنید: نقد استدلال‌هاي داوكينز... مطالعه بیشتر...

دوفصل‌نامه علمی ـ پژوهشی «اسلام و پژوهش‌های تربیتی» شماره 18 منتشر شد

دوفصل‌نامه علمی ـ پژوهشی «اسلام و پژوهش‌های تربیتی» شماره 18 منتشر شد عناوین مقالات این شماره به شرح زیر می‌باشد كه می‌توانید با كلیك روی آنها، چكیده مقاله را ملاحظه كنید: آموزش و... مطالعه بیشتر...

فصلنامه علمی ـ پژوهشي «معرفت فلسفي» شماره 60 منتشر شد

فصل‌نامه علمی ـ پژوهشي «معرفت فلسفي» شماره 60 منتشر شد.   عناوین مقالات این شماره به شرح زیر می‌باشد كه می‌توانید با كلیك روی آنها، چكیده مقاله را ملاحظه كنید: سخن نخست / آغاز... مطالعه بیشتر...

دوفصلنامه علمی ـ پژوهشي «تاريخ اسلام در آينه پژوهش» شماره 43 منتشر شد

دوفصلنامه علمی ـ پژوهشي «تاريخ اسلام در آينه پژوهش» شماره 43 منتشر شد. عناوین مقالات این شماره به شرح زیر می‌باشد كه می‌توانید با كلیك روی آنها، چكیده مقاله را ملاحظه كنید: نقدي بر... مطالعه بیشتر...

ماهنامه علمی ـ ترویجی «معرفت» شماره 248 (ویژه‌ کلام) منتشر شد

ماهنامه علمی ـ ترویجی «معرفت» شماره 248 (ویژه‌ کلام) منتشر شد.   عناوین مقالات این شماره به شرح زیر می‌باشد كه می‌توانید با كلیك روی آنها، چكیده مقاله را ملاحظه كنید: چشم‌... مطالعه بیشتر...

فصل‌نامه علمی ـ پژوهشی «معرفت فرهنگي اجتماعي» شماره 34 منتشر شد

فصلنامه علمی ـ پژوهشي «معرفت فرهنگي اجتماعي» شماره 34 منتشر شد. عناوین مقالات این شماره به شرح زیر می‌باشد كه می‌توانید با كلیك روی آنها، چكیده مقاله را ملاحظه كنید: روش‌شناسي علم... مطالعه بیشتر...

فصلنامه علمی ـ پژوهشي «روان‌شناسي و دين» شماره 42 منتشر شد

فصلنامه علمی ـ پژوهشي «روان‌شناسي و دين» شماره 42 منتشر شد. عناوین مقالات این شماره به شرح زیر می‌باشد كه می‌توانید با كلیك روی آنها، چكیده مقاله را ملاحظه كنید: طراحي و ارزيابي... مطالعه بیشتر...

صفحه‌ها