مقدمه

 

با توجه به گستردگی زمینه‌های علمی، جنبش نرم‌افزاری و نیاز روزافزون به تبادل نظر، تعمیق و گسترش مباحث علمی به‌ویژه اندیشه‌های نو در زمینه علوم انسانی با روی‌کرد اسلامی، برگزاری نشست‌های علمی امری ضروری است. این آیین‌نامه چگونگی و شرائط برگزاری نشست‌های علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) را بیان می‌نماید.

بخش اول: کلیات
ماده یک: تعریف نشست علمی
نشست علمی جلسه‌ای است که در آن دست‌کم یک استاد یا پژوهش‌گر به ارائه بحث با موضوعی خاص و مشخص می‌پردازد و به پرسش‌های حاضران در جلسه پاسخ می‌گوید.

ماده دو: اهداف
1. ارایه مباحث و یافته‌های جدید در حوزه‌های مختلف علوم انسانی با روی‌کرد اسلامی؛
2. افزایش تبادل اطلاعات علمی؛
3. كمك به رشد و گسترش عرصه‌های مختلف علوم اسلامی و انسانی با روی‌کرد اسلامی؛
4. تبیین، نقد و اصلاح داده‌ها و نظریه‌های علمی در حوزه‌های مختلف علوم انسانی و اسلامی؛
5. تقویت روحیه پژوهش و نقد در پژوهش‌گران؛
6. افزایش و ارتقای توانایی‌ها و ظرفیت‌های علمی گروه یا کارگروه.

بخش دوم: چگونگی و شرایط برگزاری نشست علمی
ماده سه: نشست علمی الزاماً از سوی گروه یا کارگروه پیشنهاد می‌شود.
تبصره: در سایر موارد پیشنهاد نشست در معاونت پژوهش مورد بررسی قرار گرفته و کیفیت اجرای آن توسط معاونت مشخص می‌گردد.
ماده چهار: صلاحیت و توانایی علمی سخنران نشست و همچنین چکیده و فهرست مباحث باید به تأیید گروه یا کارگروه برسد.
ماده پنج: مراحل برگزاری نشست علمی به شرح ذیل است:
الف) تکمیل و ارسال برگ‌نمای نشست علمی از طرف گروه‌ها یا کارگروه‌های علمی به اداره همایش‌ها و نشست‌های علمی (که از این پس اداره همایش‌ها نامیده می‌شود)؛
ب) تأیید انطباق نشست با سیاست‌های پژوهش و دستور برگزاری آن از سوی مدیریت امور پژوهشی؛
ج) اعلان برگزاری نشست از طرق مربوطه بویژه در پایگاه‌های اطلاع‌رسانی مؤسسه، دست‌کم یک هفته قبل از برگزاری نشست؛
تبصره: بنا به تشخیص گروه مربوط و معاونت پژوهش، تبلیغات برگزاری نشست در مراکز علمی خارج مؤسسه بلامانع است.
د) برگزاری نشست علمی توسط اداره همایش‌ها با همکاری گروه یا کارگروه مربوط؛
تبصره: ضروری است چکیده نشست قبلاً توسط سخنران آماده و از طریق دبیر اجرایی گروه تکثیر و قبل از شروع نشست در اختیار حضّار قرار گیرد.
هـ) پرداخت حق‌الزحمه سخنران در نشست با توجه به رتبه علمی و بر اساس فهرست پرداخت معاونت پژوهش از سوی مدیریت پشتیبانی محققان حداکثر تا دو هفته پس از برگزاری نشست.
تبصره: به اعضای هیئت علمی و همکار علمی مؤسسه که در ساعت موظفی در نشست علمی ارائه بحث نموده‌اند، 30درصد فهرست پرداخت می‌گردد.
ماده شش: نشست‌های علمی در دو سطح برگزار می‌شود:
1. درون گروهی: به نشستی گفته می‌شود که بدون اعلان عمومی و با حضور اعضای هیئت علمی و اساتید مربوط برگزار می‌گردد.
2. برون گروهی: به نشستی گفته می‌شود که با اعلان عمومی و شرکت عموم علاقه‌مندان برگزار می‌گردد.
تبصره: تشخیص سطح نشست به گروه و کارگروه مربوط می‌شود.
ماده هفت: گروه‌ها و کارگروه‌های علمی پس از ارزیابی و تأیید محتوایی نشست‌های علمی مربوط، می‌توانند انتشار آن را از مدیریت امور پژوهشی درخواست نمایند.
ماده هشت: گروه یا کارگروه موظف است گزارشی از روند و محتوای علمی نشست که توسط دبیر پژوهشی گروه با هماهنگی سخنران تدوین می‌شود، تا حداکثر یک هفته پس از برگزاری نشست در اختیار اداره همایش‌ها قرار دهد.
تبصره: گزارش نشست‌ها باید در شماره جاری نشریه اخبار پژوهش و نیز حداکثر تا دو هفته پس از برگزاری نشست، در سایت خبری مؤسسه درج گردد.
ماده نه: اداره همایش‌ها باید نتیجه نظرخواهی نشست را در اختیار گروه یا کارگروه مربوط قرار دهد.
ماده ده: تعداد نشست‌های علمی، بر اساس برنامه‌های پنج‌ساله گروه‌ها است که از سوی معاونت پژوهش ابلاغ شده است.
تبصره: برگزاری نشست بیش از تعداد پیش‌بینی‌شده در برنامه پنج‌ساله، با تأیید معاونت پژوهش بلامانع است.


این آیین‌نامه با 10 ماده و 7 تبصره در تاریخ 7/ 4/ 1388 به تصویب شورای سیاست‌گذاری معاونت پژوهش رسید و از همین تاریخ لازم الاجرا است.