مدیریت کتابخانه ومرکز اسناد

محمد جواد مهاجری

 

کتابخانه و مرکز اسناد موسسه با استفاده از منابع غنی علوم اسلامی و انسانی به صورت مخزن باز و بر اساس رده‌بندی کنگره و با بهره‌گیری از سالن مطالعه مناسب، نیازهای علمی و پژوهشی اساتید دانش پژوهان و محققین را تأمین می‌نماید.

منابع این کتابخانه در حال حاضر از این قرار است:

  • منابع فارسی و عربی: 49516 عنوان
  • منابع لاتین: 17460 عنوان
  • منابع کتابخانه علوم قرآنی: 3190 عنوان
  • منابع کتابخانه پردسیان: 11690 عنوان
  • منابع گروه‌های پژوهشی: 6000 عنوان
  • نشریات ثبت‌شده: 643 عنوان
  • پایان‌نامه‌های ثبت‌شده: 1051 عنوان

کتابخانه‌های وابسته به کتابخانه مرکزی، عبارتند از: کتابخانه قائمیه واقع در ساختمان قائمیه پردیسان، کتابخانه علوم قرآنی واقع در ساختمان علوم قرآنی،  کتابخانه تخصصی ترجمه واقع در اداره ترجمه‌ی ساختمان مرکزی و کتابخانه‌های تخصصی واقع درگروه‌های پانزده‌گانه پژوهش.