باسمه‌تعالی
معاونت پژوهش
مدیریت امور پژوهشی
نشست علمی
عنوان:.............................................................................................................................
هدف از برگزاری نشست(بر اساس یکی از اهداف مندرج در آیین‌نامه):
........................................................................................................................................
گروه:
سایر برگزارکنندگان:
سخنران:
رتبه علمی:
تلفن تماس:
آدرس منزل:
ساعت حضور در مؤسسه:
ساعت برگشت:
زمان : (حداقل یک هفته پس از تاریخ درخواست)
مکان:
ساعت برگزاری:
سطح نشست:    درون‌گروهی O    برون‌گروهیO
ضبط و اجرا: ضبط صوتیO   ضبط تصویریO   ویدئو پروژکتورO
پیاده سازی نوار:   آریO       خیرO
چاپ اثر:     موافقO       مخالفO
شرایط چاپ:
چاپ اثر براساس شیوه‌نامه اداره همایش و نشست‌های علمی انجام می‌گیرد؛
محتوای نشست بر خلاف راهبردهای مؤسسه نباشد.
استاد محترم همکاری لازم را در اصلاح متن در موعد مقرر داشته باشند؛
برخی از موارد اصلی ارائه شده در نشست مستندسازی شود.
منابعی برای مطالعه بیشتر در این زمینه معرفی شود (حداقل 7 منبع).

تعداد مخاطبین:
مدعوین ویژه: خیرO آریO(اسامی همراه با آدرس و شماره تماس در پشت برگه قید شود)
نوع تبلیغات:   داخل مؤسسهO  بیرون مؤسسهO
پذیرایی پیشنهادی:  
مراکز مدعو:
 
 
 
 
 
چکیده یک‌صفحه‌ای از مطالب نشست، قبل از برگزاری در اختیار اداره همایش‌ها قرار گیرد.
 
ارائه‌دهنده نشست...................................................
مدیر / دبیر پژوهشی گروه.....................................
 
 اداره همایش‌ها و نشست‌های علمی                  مدیریت امور پژوهشی            اداره همایش‌ها و نشست‌های علمی