اداره خرید منابع

سمت: 
اداره خرید منابع
شماره تماس: 
025-32113714

یكی از ضرورت‌های یك كتابخانه پویا، شناسایی و خرید منابع به روز برای ارتقاء منابع كتابخانه می‌باشد كه این اداره این وظیفه را بر عهده دارد.

شرح وظایف:

  1. شناسایی منابع جدیدالانتشار و معرفی به گروه‌ها جهت تایید.

  2. خرید منابع انتخابی در حد بودجه مصوب با همكاری واحد انتشارات.

  3. حضور فعال در نمایشگاه‌های بین‌المللی و داخلی كتاب سالانه یك تا دو نمایشگاه بین‌المللی و یك تا چهار نمایشگاه داخلی.

  4. جذب منابع اهدایی.

  5. رفع نواقص منابع موجود و تهیه منابع نایاب مورد نیاز از طرق مختلف در حد امكان. (مبادله، تكثیر، و ...).

  6. اقدامات مالی و اداری مربوط به منابع خریداری.

  7. صفحه شماری و ممهور كردن منابع خریداری شده.

  8. تهیه لوازم جانبی مورد نیاز كتابخانه.

  9. ارسال كتاب‌ها، مجلات، جزوات، پایان‌نامه‌ها، و ... جهت صحافی.

اداره خرید منابع

اداره خرید منابع
تماس: 025-32113714