كرسی ترویجی «چگونگي مطالعه اكتشافي قرآن در فرايند توليد علوم انساني اسلامي»

با همکاري دبیرخانه کرسی‌ها، پانزدهمين نشست از سلسله نشست‌هاي تخصصي توليد علوم انساني اسلامي برگزار می‌شود

كرسی ترویجی

«چگونگي مطالعه اكتشافي قرآن در فرايند توليد علوم انساني اسلامي»

 

سخنران: حجت‌الاسلام والمسلمين استاد مصطفي كريمي

ناقدان:

حجت‌الاسلام والمسلمين دكتر محمدصادق موسوي‌نسب

حجت‌الاسلام والمسلمين دكتر هادي رزاقي

مدیرکرسی: حجت‌الاسلام والمسلمين محسن كريمي قدوسي

 

زمان: سه‌شنبه 15 بهمن ماه 1398  ساعت: 18:30

مکان: قم، بلوار جمهوری اسلامی، موسسه امام خمینی (ره)، طبقه پنجم، سالن اندیشه

http://hamayesh.iki.ac.ir

چكيده

علوم انساني مجموعه دانش‌هايی است که به شناخت انسان و توصيف، تبيين و تفسير پديده‌هاي فردي و اجتماعي (از آن جهت که انساني‌اند)، وجهت‌ بخشي به افعال و انفعالات انساني مي‌پردازند. اين علوم در صورتی می‌تواند نقش خود در فراهم کردن زمینه سعادت انسانی را به خوبی ایفا کند که بر اساس آموزه‌های الاهی شکل گيرد؛ از اين رو توليد علوم انساني قرآن بنيان ضرروت پيدا مي‌کند. يکي از مسائل جدي در اين­باره چگونگي مطالعه اکتشافي آيات است. ما به هدف هموار کردن راه توليد علوم انساني قرآن بنيان،  اين مسأله را به روش مطالعه کتابخانه‌اي و توصيفي - تحليلي بررسي مي‌کنيم به اين نتيجه رسيديم که براي اطمينان از جمع‌آوري تمام آيات در توليد علوم انساني قرآن بنيان، بايد مطالعه اکتشافي دقيق صورت بگيرد؛ که در آن اولاً، بايد آيات با انواع دلالت منطوقي و مفهومي، آيات بيانگر هست و آيات بيانگر بايد و آيات متناظر را جستجو کرد؛ ثانياً، از شيوه‌هاي گوناگون جستجو لفظي و مفهومي بهره برد و ثالثاً، از تمام ابزار فحص استفاده کرد که عبارتند از: معاجم لفظي، معاجم موضوعي، معاجم روايات تفسيري،‌ مطالعه دقيق کل قرآن .

کليد واژگان

علوم انساني اسلامي، علوم انساني قرآن بنيان،‌ نظريه داده بنياد.