كرسی ترویجی «سنجش نسبت توليد علوم اجتماعي اسلامي و احياي ميراث»

گروه جامعه‌شناسي مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) با همکاري دبیرخانه کرسی‌ها  برگزار می‌کند:

كرسی ترویجی

«سنجش نسبت توليد علوم اجتماعي اسلامي و احياي ميراث»

 

سخنران: حجت‌الاسلام‌ دكتر قاسم ابراهيمي‌پور

ناقد: حجت‌الاسلام‌ دکتر مجتبي نامخواه

مدیرکرسی: حجت‌الاسلام‌والمسلمين وحيد سهيلي

زمان: پنجشنبه 30 آبان ماه 1398  ساعت: 9:30 صبح

مکان: قم، بلوار جمهوری اسلامی، موسسه امام خمینی (ره)، طبقه پنجم، سالن اندیشه

http://hamayesh.iki.ac.ir

 

چکيده

پس از مواجهه با مدرنيته، انديشمندان مسلمان به چهار دسته سنت‌گرا، تجددگرا، تلفيقي و فعالان اجتماعي تقسيم شدند. برخي علم غربي را يکسره طرد و نفي و برخي ديگر آن‌را به طور کامل پذيرفتند. در اين ميان برخي با اتخاذ رويکرد تلفيقي، از بومي‌سازي، ايراني‌سازي و اسلامي‌سازي علوم انساني دم زدند و راه حل‌هايي به اين منظور طراحي نمودند که انباشت و تکامل، تهذيب و تصحيح، استنباط، تاسيس و احياي ميراث علمي جهان اسلام از آن جمله است. در اين مقاله پس از تيپ‌بندي اين رويکردها، راه‌حل‌هاي مذکور با روش تحليلي مورد بررسي قرار گرفته است. پژوهش حاضر مدعي است علوم انساني مبتني بر مباني اسلامي ظرفيت‌هاي فراواني دارد و مناسب است مورد توجه نهادهاي علمي قرار بگيرد. کمترين فايده حمايت رسمي از اين رويکردها رشد و پويايي علوم انساني موجود است.

کليدواژه‌ها: علوم انساني اسلامي، اسلامي‌سازي، بومي‌سازي، جامعه‌شناسي، دانش اجتماعي.