كرسی ترویجی «امکان‌سنجي نظام امامت امت در فضاي مجازي»

گروه حقوق و گروه تاريخ انديشه معاصر مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) به صورت مشترک، برگزار می‌کند

اولين نشست از سلسله نشست‌هاي

«بايسته‌هاي سياستگذاري و تصميم‌گيري دربازه فضاي مجازي»

«امکان‌سنجي نظام امامت ـ امت در فضاي مجازي»

 

سخنران: حجت‌الاسلام والمسلمين دکتر سيدعليرضا طباطبايي

(عضو هيأت علمي مؤسسه طلوع مهر)

ناقدان:

حجت‌الاسلام دكتر محمدجواد نوروزي

حجت‌الاسلام دكتر محمدحسين بهرامي

مدیرکرسی: حجت‌الاسلام دکتر ابوذر مظاهري

 

زمان: شنبه 19 بهمن ماه 1398  ساعت: 18:30

مکان: قم، بلوار جمهوری اسلامی، موسسه امام خمینی (ره)، طبقه پنجم، سالن اندیشه

http://hamayesh.iki.ac.ir