كتاب «سفیدِ سیاه (تحلیل و بررسی ابعاد پدیده نوظهور ازدواج سفید با رویکردی دینی و روان شناختی)» منتشر شد

سفیدِ سیاه

تحلیل و بررسی ابعاد پدیده نوظهور ازدواج سفید با رویکردی دینی و روان شناختی

زهیر احمدی

كتاب «سفیدِ سیاه» پژوهشي است در قلمرو علوم انسانی و آسیب‌های اجتماعی كه با کوشش پژوهشگر ارجمند حجت‌الاسلام زهير احمدي و با نظارت علمي حجت‌الاسلام والمسلمین دكتر رضا مهكام نگارش يافته و در 354 صفحه رقعی توسط انتشارات مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) منتشر شده است.

معرفي كتاب

ازدواج سفید، به عنوان آسیب اجتماعی نوین چندسالی است وارد فرهنگ ایرانی شده و در تقابل با سنت ازدواج قرار گرفته است. در این بین جوانان و خانواده‌هایی بر اثر عدم آگاهی از زوایای این معضل اجتماعی، به آن مبتلا و سرانجام پشیمان شده‌اند.

کتاب سفیدِ سیاه اولین کتابی است که با رویکرد دینی و روان‌شناختی این پدیده را بررسی کرده است و به عنوان راهنمایی جامع به مردم عزیز ایران معرفی می‌شود.

مباحث این کتاب در قالب شش فصل تنظیم شده است. فصل اول، کلیات ورود به بحث، شامل مسائل مربوط به ازدواج، خانواده، تعریف و اهمیت آنها در بین دانشمندان و ادیان الهی را بیان کرده است. فصل دوم با تمرکز بر موضوع اصلی کتاب به تعریف و تاریخچۀ ازدواج سفید و نحوۀ شکل‌گیری آن پرداخته است. در فصل سوم علل گرایش به هم‌خانگی بررسي شده و در بخش بیان علت‌ها سعی ‌شده است دلایل و علل تمایل به ازدواج سفید از زبان موافقان این نوع زندگی با همان توجیهات و ادبیات تبيين شود. در فصل چهارم ماهیت هم‌خانگی و پیامدهای ناشی از این نوع زندگی بررسي و نقد شده است. فصل پنجم راهکارهایی برای مقابله با این چالش فرهنگی ارائه خواهد داد و فصل آخر نيز به نتیجه‌گیری و مسائل مربوط به آن اختصاص يافته است. امید است با مطالعۀ این کتاب مسیر ناهموار شناخت این پدیده هموار گردد.

خريد اينترنتي كتاب در Eshop.iki.ac.ir

مقدمۀ معاونت پژوهش

پیشگفتار

مقدمه

فصل اول: ازدواج و خانواده؛ زمینه‌ها و اهداف

ازدواج

تعریف ازدواج

گونه‌های ازدواج در طول تاریخ

اهداف ازدواج

اهداف اصلی و اساسی ازدواج

1. تولید مثل و تربیت فرزند

2. آرامش

3. تکامل در ابعاد مختلف

4. ارضای نیاز عاطفی و جنسی

اهداف فرعی ازدواج

اهمیت خانواده

فصل دوم: ازدواج سفید؛ تاریخچه و مفهوم‌شناسی آن

ازدواج سفید

تعریف ازدواج سفید

پیشینۀ پژوهش دربارۀ ازدواج سفید

تاریخچۀ ازدواج سفید

انواع ازدواج سفید

نگاهی به فرایند پذيرش و رشد ازدواج سفید در دنیا

مراحل شکلگیری ازدواج سفید

فصل سوم: علل و زمینه‌های گرایش به ازدواج سفید

زمینه‌های فردی

1. فرار از مسئولیتپذیری

2. ترجیح منافع خود بر دیگران

3. تعجیل در ارضای نیاز جنسی بدون پذیرش تعهد

4. وابستگی عاطفی

5. فرار از انتخاب‌های اجباری

6. ترس از انتخاب غلط

7. جبران کمبودهای حمایتی

8. مقابله با تحقیر دوستان

9. رهایی از سنت‌ها و ارزش‌ها

10. تغییر نگرش به ازدواج و تنوعطلبی

11. ترس از مشکلات مالی

12. ترس از طلاق در آینده

13. کمرنگ شدن باورهای مذهبی

زمینه‌های فرهنگی خانوادگی

1. تبعیض جنسیتی (پررنگ شدن باورهای فمینیستی)

2. آداب و رسوم غلط در ازدواج

3. ضعف‌های نظارتی در خانواده و اجتماع

الف) تربیت سهلگیرانه

ب) بیتوجهی اجتماعی

4. ارضای نامناسب نیاز عاطفی در خانواده

5. مذموم شمردن ازدواج موقت

زمینه‌های اجتماعی

1. چالش‌های حقوقی طلاق رسمي

2. غرب‌زدگی و تهاجم فرهنگي

3. القائات و تحریکات ناسالم اجتماعی

فصل چهارم: بررسي علل گرايش به ازدواج سفید و بيان پيامدهاي آن

بررسی علل فردی ازدواج سفيد و پیامدهای آن

1. ضعف مسئولیت‌پذیری و تعهد افراد

الف) عدم تعهد در مسائل مالی

ب) عدم تعهد در مسائل عاطفی

ج) عدم تعهد در مسائل حقوقی

اول. مهریه

دوم. نفقه

2. بی‌قیدوبندی در روابط

3. توسعۀ روابط نامشروع

آزادی در انتخاب همسر و ازدواج

4. دستیابی به شناخت معیوب

5. افزایش تنوع در انتخاب

6. هرجومرج و آزادی اندیشه

ازدواج موقت

اول. فلسفۀ ازدواج موقت در اسلام

دوم. تجویز ازدواج موقت

سوم. تفاوت ازدواج موقت و دائم

چهارم. امتیازات ازدواج موقت

پنجم. تفاوت ازدواج موقت با رابطۀ جنسی در فرهنگ غرب

7. روابط زودگذر و بی‌دوام نتیجۀ همخانگی

8. شیوۀ رفتار نابهنجار

9. تشویش ذهنی از خاطرات زندگی گذشته

10. ابهام زندگی در میانسالی و کهنسالی

11. بهانه کردن مشکلات اقتصادی

12. ضعف اعتقادات مذهبی

بررسي رابطۀ نکاح معاطاتی و ازدواج سفيد

بررسي علل فرهنگی و خانوادگی ازدواج سفيد و پيامدهاي آن

1. تبعیض جنسیتی علیه زنان

الف) تبعیض عقلی و ادراکی

ب) تبعیض جایگاهی

ج) تبعیض روانی ـ رفتاری

د) تبعیض زیستی و فیزیولوژیکی

تفاوت‌های زن و مرد

اول. تفاوت‌های اساسی زنان و مردان

دوم. کارکرد‌ها و ویژگی‌های اختصاصی زنان

سوم. کارکردها و ویژگی‌های اختصاصی مردان

چهارم. ظهور کارکردها و نقش‌های متفاوت زنان و مردان در زندگی مشترک

چند شبه علیه اسلام و جایگاه زن

یک. اشتغال زنان

دیدگاه کلی اسلام در مورد اشتغال زنان

دو. حق طلاق و حق سکونت

سه. حق ارث

راز تفاوت‌ها

زن در فرهنگ‌های مختلف

2. جداسازی مشکلات فرهنگی از ازدواج رسمی

3. رابطۀ افزایش طلاق با ازدواج رسمی

4. تخریب جایگاه زن نزد مردان

5. وضعیت نامعلوم معیشت فرزندان زندگی قبل

نگاهی به فرهنگ ایران باستان

زناشویی در آیین مزدیسنا

بررسي علل اجتماعی ازدواج سفيد و پيامدهاي آن

1. ازدواج شوخی نیست (لزوم سخت بودن شرایط طلاق)

2. کاهش فرزندآوری

3. پیدایش نسل بی‌هویت

4. عدم حمایت از سوی دیگران

5. پایمال شدن حقوق زنان

6. افزایش بیماری‌هاي جسمی

7. افزایش هرجومرج و جرمهای کیفری

8. ضعف معنویت در جامعه

بررسي علل سیاسی ازدواج سفيد و پيامدهاي آن

1. خودباختگی فرهنگی

2. نفوذ سیاسی

3. آسیب‌های دیگر

موارد آسیب و ابتلا

1. چه کسانی بیشتر به این زندگی روی می‌آورند؟

2. در همباشی چه کسی بیشترین آسیب را متحمل می‌شود؟

فصل پنجم: راهکارهاي پیشگیری

راهکارهای مقابله با همخانگی

1. آنچه دختران باید بِدان توجه کنند

الف) رازداری

ب) یافتن راهکار مناسب برای حل مشکلات

ج) انتخاب کنش مناسب در برابر افراد غریبه

د) شناخت تفاوت‌ها

هـ) ابراز وجود

2. آنچه همۀ جوانان باید بدانند

الف) انتخاب دوست مناسب

ب) مشاوره پیش از ازدواج

ج) دانشافزایی

د) حقیقتخواهی

3. آنچه خانواده‌ها باید رعایت کنند

الف) مراقبت همراه با محبت

ب) نیازسنجی بموقع

ج) هوشیاری

د) تربیت مقتدرانه

هـ) دینداری

و) ازدواج آسان

ز) حذف سنت‌های غلط

ح) کسب آگاهی

4. آنچه مسئولان باید رعایت کنند

الف) تحقیق و پژوهش

ب) حل مشکلات اقتصادی

ج) تعیین جایگاه اجتماعی زن

د) فرهنگ‌سازی

هـ) هنجارسازی ازدواج موقت

فصل ششم: نتیجهگیری

نقطۀ سفید ازدواج سیاه

خاتمه

سخن پایانی

منابع

نمایه‌ها

خريد اينترنتي كتاب در Eshop.iki.ac.ir