كتاب «سرّ مستور» منتشر شد

سرّ مستور

نگاهي به مسئلۀ پوشش زن و استعمار

حميد كريمي

كتاب سرّ مستور (نگاهی به مسئلۀ پوشش زن و استعمار) به قلم حجت‌الاسلام و المسلمين آقاي حميد کريمي در 146 صفحه پالتويي توسط انتشارات مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) منتشر شد.

همان گونه که از عنوان كتاب پیداست، كتاب دربارۀ موضوع حجاب و نقش استعمار در ترویج بی‌حجابی و نیز پاسخ به پرسش‌ها و شبهاتی است که در این باره مطرح شده است. مخاطب کتاب عموم مردم اعم از مرد و زن، خصوصاً قشر تحصیل‌کرده و دانشجویان‌اند.

این مکتوب در سه فصل تنظیم شده است. در فصل اول ابتدا حجاب تعریف، و سپس دلایل لزوم حجاب از نظر اسلام و حکمت‌های پوشش زنان ذکر شده است.

فصل دوم ابتدا به پیشینۀ حجاب اشاره کرده و سپس به عصر قاجار و پهلوی منتقل شده و در آن خاستگاه‌هاي اولیة بی‌حجابی و داستان کشف حجاب بیان شده و در انتهای فصل نمونه‌ای از کلمات و دسیسه‌های سران استعمار و مخالفان حجاب آمده است.

فصل سوم نيز به هجده مورد از شبهات و پرسش‌هایی که در بحث حجاب مطرح است، بدين شرح پاسخ گفته است:

1. غیرمنطقی بودن حجاب؛

2. حجاب؛ مانع آزادی زنان؛

3. متفاوت بودن حجاب با عفاف؛

4. شخصی بودنِ نوع پوشش؛

5. مانع پیشرفت بودنِ حجاب؛

6. حجاب؛ تحریک کنندۀ شهوت؛

7. کیفر نداشتن بی‌حجابی؛

8. حجاب؛ توهینِ به دیگران؛

9. حجاب اجباری؛ مانند بي‌حجابی اجباری؛

10. اجازه نداشتن حکومت برای اجبار حجاب؛

11. آرایش‌کردن؛ محبوب خداوند؛

12. وجود منکَرات فراوان در جامعه؛

13. لزوم چشم‌پوشیِ دیگران؛

14. حجاب؛ جالب توجه و موجب آزار؛

15. مانتو یا چادر؟؛

16. اثر چند تار موی زن بر مردان؛

17. حجاب؛ مانع عادی شدن زنان برای مردان؛

18. نیاز عاطفی دختران به جلب توجه دیگران.

خريد الكترونيكی كتاب و دانلود سی صفحه نخست کتاب در Eshop.iki.ac.ir

مقدمة معاونت پژوهش

سخن آغازين

فصل اول: لزوم پوشش

پيشينة مسئلة پوشش

معناي حجاب

ادلة لزوم حجاب

حكمت حكم حجاب

حكمت تفاوت حد پوشش

تفاوت‌هاي زن و مرد

هفت پردۀ حجاب

ريشه‌هاي گرايش به بي‌حجابي

1. عدم باور به لزوم حجاب

2. آلوده شدن ذهن افراد به پرسش‌ها و شبهات

3. عادت خانوادگي و اطرافيان

4. اثرپذيري از دوستان

5. تبليغات رسانه‌ها و شبکه‌هاي ماهواره‌اي

6. وضعيت ناهنجار اقتصادي و نداشتن شرايط ازدواج

7. شرايط سياسي و مخالفت با حکومت

فصل دوم: نقش استعمار در کشف حجاب

پوشش زنان ايراني قبل از اسلام

پوشش زنان ايراني بعد از اسلام

1. پوشش زنان در عهد صفويه و نفوذ اروپاييان

2. اروپاي قديم و تأثير تحولات غرب بر جهان

3. پوشش زنان در دوران قاجاريه

ظهور رضاشاه و حجاب زنان

1. بي‌حجابي در ساير ملل در زمان رضاشاه

2. رضاشاه و سفر به ترکيه

3. رضاشاه و قانون کشف حجاب

نگاهي به ديدگاه‌هاي برخي از دانشمندان و مخالفان دين و حجاب

فصل سوم: شبهات بحث حجاب

1. غيرمنطقي بودن حجاب

2. حجاب؛ مانع آزادي زنان

3. متفاوت بودن حجاب با عفاف

4. شخصي بودنِ نوع پوشش

5. مانع پيشرفت بودنِ حجاب

6. حجاب؛ تحريک‌کنندۀ شهوت

7. کيفر نداشتن بي‌حجابي

8. حجاب؛ توهين به ديگران

9. حجاب اجباري؛ مانند بي‌حجابي اجباري

10. اجازه نداشتن حکومت براي اجبار حجاب

11. آرايش‌کردن؛ محبوب خداوند

12. وجود منکرات فراوان در جامعه

13. لزوم چشم‌پوشيِ ديگران

14. حجاب؛ جالب توجه و موجب آزار

15. مانتو يا چادر؟

16. اثر چند تار موي زن بر مردان

17. حجاب؛ مانع عادي شدن زنان براي مردان

18. نياز عاطفي دختران به جلب توجه ديگران

سخن پاياني

منابع

کتاب‌ها

مجلات

خريد الكترونيكی كتاب و دانلود سی صفحه نخست کتاب در Eshop.iki.ac.ir