فصل‌نامه علمی ـ پژوهشی «معرفت فرهنگي اجتماعي» شماره 40 منتشر شد

فصلنامه علمی ـ پژوهشي «معرفت فرهنگي اجتماعي» شماره 40 منتشر شد.

عناوین مقالات این شماره به شرح زیر می‌باشد كه می‌توانید با كلیك روی آنها، چكیده مقاله را ملاحظه كنید:

مشاهده و خريد الكترونيكي مقالات نشريات مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) در

Eshop.iki.ac.ir