برگزاری آیین رونمایی از برگزیده آثار مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) در سال 1398

رونمایی از برگزیده آثار مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)

در سال 1398

 

آثار جدید حضرت علامه آیت الله مصباح یزدی دامت برکاته

آثاری جدید در زمینه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

آثاری جدید در زمینه علوم انسانی اسلامی

نرم‌افزار پایانامه

 

چهارشنبه 27 آذرماه

از ساعت 10:30 الی 12

بلوار جمهوری اسلامی ـ مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)

محل برگزاری نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی