كرسی ترویجی «منابع تأمين و تخصيص بودجه دولت اسلامي»

گروه اقتصاد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) با همکاري دبیرخانه کرسی‌ها  برگزار می‌کند:

كرسی ترویجی

«منابع تأمين و تخصيص بودجه دولت اسلامي»

 

سخنران: حجت‌الاسلام دكتر محمدجمال خليليان

ناقدان:

حجت‌الاسلام دکتر سيدمحمدکاظم رجائي

حجت‌الاسلام دكتر علي جابري

مدیرکرسی: حجت‌الاسلام مهدي خطيبي

 

زمان: دوشنبه 5 اسفند ماه 1398  ساعت: 18:30

مکان: قم، بلوار جمهوری اسلامی، موسسه امام خمینی (ره)، طبقه پنجم، سالن اندیشه

http://hamayesh.iki.ac.ir