فهرست نشريات

تاکنون مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني قدس سره با تربيت بيش از هزار دانش‌آموخته در رشته‌هاي گوناگون علوم انساني و اسلامي، در مقاطع مختلف تحصيلي کارشناسي، کارشناسي ارشد و دکتري، و انتشار صدها جلد کتاب گران‌سنگ و ده‌ها نشريه علمي و تخصصي در حوزه‌هاي گوناگون علوم انساني و اسلامي،‌ به سهم خود، گام‌هاي بلندي در بازشناسي و بازآفريني فرهنگ ديني برداشته است. معاونت پژوهشي مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني قدس سره با تأسيس و راه‌اندازي «اداره كل نشريات تخصصي» گام بلندي در اين زمينه برداشته است. از جمله نشريات تخصصي اين اداره، عبارتند از: (با كليك روي عنوان نشريه به سايت نشريه منتقل شويد)

 

الف . نشريات علمي ـ پژوهشي

1. « معرفت فلسفي »؛ 2. « معرفت كلامي »؛ 3. « معرفت اديان »؛ 4. « معرفت اقتصاد اسلامي »؛ 5. « معرفت سياسي »؛ 6. « معرفت فرهنگي اجتماعي »؛ 7.« روان‌شناسي و دين » ؛ 8. « قرآن شناخت » 9. « تاريخ اسلام در آينه پژوهش » 10. « اسلام و پژوهش‌هاي تربيتي »؛ 11. « معارف منطقي »؛ 12. « انوار معرفت »

 

ب . نشريات علمي ـ ترويجي

1. « معرفت »؛ 2. « معرفت اخلاقي »؛ 3. « معارف عقلي »؛ 4. « اسلام و پژوهش‌هاي مديريتي »؛ 5. «عيار پژوهش در علوم انساني»

 

ج. نشريات علمي ـ تخصصي

1. « انديشه‌هاي حقوقي عمومي »؛ 2.« پويشي در علوم انساني » 3.« Horizons of Thought »