اداره تایپ،‌ ویرایش و نمایه

نام کامل مسئول: 
آقاي محمد عسگري‌کاشي
سمت: 
رئیس اداره تایپ،‌ ویرایش و نمایه
شماره تماس: 
025-32113438

یكی از مراحل بسیار مهم در آماده‌سازی كتاب برای انتشار، ویرایش، اعمال اصلاحات و نمایه‌سازی می‌باشد كه اداره تایپ، ویرایش و نمایه مسئولیت ساماندهی این فعالیت‌ها را برعهده دارد.

 این اداره دارای سه واحد سازمانی با عنوان‌های: 1) واحد ویرایش؛ 2) واحد نمایه؛ 3) واحد تایپ می‌باشد.

شرح وظایف:

 1. نظارت بر امور مرتبط با تایپ، ویرایش و نمایه

 2. هماهنگی بین واحد تایپ، ویرایش و نمایه

 3. شناسایی و به ‌کارگیری نیروهای باتجربه به صورت قراردادی و پروژه‌ای؛

 4. رایزنی با مراکز انتشاراتی دیگر و استفاده از تجربیات آنان، جهت ارتقاء کمی و کیفی اداره؛

 5. نظارت بر حق الزحمه‌های ارسالی از واحدهای مختلف اداره؛

 6. پیگیری و دستور پرداخت حق الزحمه‌های ارسالی از واحدهای مختلف اداره؛

 7. تهیه روندنمای اداره و  تعیین مراحل انجام کار از ورود آثار تا خروج و تأیید نهایی؛

 8. تلاش برای تبدیل متون نوشتاری به متون الکترونیکی؛

 9. تدوین آیین‌نامه نگارش و تلاش برای به روزرسانی مداوم شیوه‌نامه‌های نگارش؛

 10. تأیید نهایی کتاب و ارسال  به دبیر شورای کتاب جهت ارسال به انتشارات؛

 11. تجهیز اداره به تجهیزات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری مورد نیاز؛

 12. ارائه گزارش‌های ماهانه و فصلی به مدیر و پیشنهاد و دفاع از بودجه سالانه اداره؛

اداره تایپ،‌ ویرایش و نمایه

رئیس اداره تایپ،‌ ویرایش و نمایه
آقاي محمد عسگري‌کاشي
تماس: 025-32113438

زیرمجموعه اداره تایپ،‌ ویرایش و نمایه

واحد ویرایش
آقای علیرضا تاجیك
تماس: 025-32113437 و 025-32113439
واحد نمایه
آقای علی آقامحمدی
تماس: 025-32113461
واحد تایپ
آقای محمد عسكری
تماس: 025-32113444