حضرت علي عليه‌السلام: دانشمند، کسي است که از دانش سيري نپذيرد و به سيري از آن نيز وانمود نکند.

نسخه چاپي