امام موسي کاظم عليه‌السلام : از شوخي خودداري کن زيرا شوخي جلوه معنوي تو را مي‌زدايد.

اداره تدوين متون درسي


 اداره تدوين متون درسي متشکل از واحد متون حضوري و واحد متون غير حضوري و واحد ارزيابي متون است:

 

ساختار سازماني اداره تدوين متون درسي

کليک کنيد کليک کنيد کليک کنيد

 

بالاي صفحه


شرح وظايف رئيس اداره تدوين متون درسي:

 1. پي‌گيري تهيه متون درسي مورد نياز بخش‌هاي مختلف مؤسسه اعم از حضوري، نيمه حضوري، غيرحضوري و آموزش‌هاي آزاد و ساير مراکز بيرون از مؤسسه؛
 2. پي‌گيري مصوبات ابلاغي درباره بازنگري متون درسي مجموعه آثار؛
 3. پي‌گيري اجراي کامل آيين‌نامه‌هاي مربوط به تدوين اثر؛
 4. پيشنهاد برگزاري کارگاه‌هاي مورد نياز محققان و مؤلفان به مدير؛
 5. پي‌گيري انتشار ويراست جديد متون درسي پس از انتقال نظرات کارشناسان به مؤلفان؛
 6. ارائه پيشنهاد براي تدوين آيين‌نامه‌هاي مورد نياز براي تدوين متون درسي؛
 7. ارائه پيشنهاد براي تعيين استانداردهاي تاليف متن آموزشي خودآموز به مدير؛
 8. نظارت و پي‌گيري امور مربوط به انعقاد قرارداد و پرداخت حق‌الزحمه مؤلف، محقق، ناظر وارزياب؛
 9. پي‌گيري زمان‌بندي طرح‌ها و انجام طرح طبق قرارداد؛
 10. ارائه پيشنهاد اوليه انواع حق‌الزحمه؛
 11. نظارت بر تکراري نبودن طرح‌ها؛
 12. ارائه گزارش‌هاي ماهانه و فصلي به مدير و پيش‌بيني و پيشنهاد بودجه مورد نياز اداره به مدير؛
 13. انجام ساير امور محوّل از سوي مدير؛

 

شرح وظايف مسئول واحد متون حضوري:

پي‌گيري جمع‌آوري اطلاعات از معاونت آموزش در زمينه نيازهاي فراگيران در موضوعات مختلف آموزشي حضوري و آموزش‌هاي آزاد؛

 1. درخواست تهيه موضوع و سرفصل از گروه‌هاي علمي براي تدوين متن درسي؛
 2. پي‌گيري انجام طرح‌ها بر اساس قرارداد و زمان‌بندي؛
 3. ارائه گزارش روند پيشرفت طرح‌ها به رئيس اداره؛
 4. بايگاني و نگهداري اسناد و مدارک و نسخه‌هاي مختلف طرح‌ها؛
 5. ساير امور محول از سوي رئيس اداره.

شرح وظايف مسئول واحد متون غيرحضوري:

 1. بررسي، تصحيح و تكميل متون موجود به لحاظ شکلي و محتوايي با همکاري معاونت آموزش و دانشگاه فرهنگ و معارف اسلامي؛
 2. دقت در انطباق محتواي متن درسي با زمان‌بندي تعيين‌شده براي ارائه درس؛
 3. درخواست تهيه موضوع و سرفصل از گروه‌هاي علمي براي تدوين متن درسي؛
 4. پي‌گيري انجام طرح‌ها بر اساس قرارداد و زمان‌بندي؛
 5. پي‌گيري انتشار ويراست جديد متون خودآموز؛
 6. ارائه گزارش روند پيشرفت طرح‌ها به رئيس اداره؛
 7. بايگاني و نگهداري اسناد و مدارک و نسخه‌هاي مختلف طرح‌ها؛
 8. ساير امور محول از سوي رئيس اداره.

شرح وظايف مسئول واحد ارزيابي:

 1. ارائه پيشنهاد تدوين آيين‌نامه‌هاي مورد نياز به رئيس اداره؛
 2. تطبيق متون درسي موجود با آيين‌نامه‌ها و استانداردهاي تدوين متن درسي و ارائه پيشنهاد بازنگري يا اصلاح به رئيس اداره؛
 3. ارائه نمون‌برگ ارزيابي به اساتيد و دانش‌پژوهان و جمع‌بندي پيشنهادات و انتقادات ايشان و ارائه به رئيس اداره؛
 4. برگزاري کارگاه‌هاي مورد نياز اداره؛
 5. ارائه گزارش از امور مختلف اداره به رئيس اداره؛
 6. انجام ساير امور محول از سوي رئيس اداره.


آشنايي با رئيس اداره تدوين متون درسي:

جناب آقاي سيد علي حسيني فاطمي هم‌اينک مسئوليت اداره تدوين متون درسي را بر عهده دارند. در ادامه خلاصه‌اي از سوابق ايشان مي‌آيد:

                 

 

نام: سيدعلي حسيني فاطمي

تاريخ تولد: 1360

محل تولد: اروميه

تحصيلات:

 1. كارشناسي علوم قرآني از دانشگاه مذاهب اسلامي تهران؛
 2. كارشناسي ارشد علوم قرآن و حديث از دانشكده اصول‌الدين قم.

 فعاليت‌هاي علمي:

الف) تدوين مقاله

 1. «نقد و بررسي ديدگاه‌هاي موجود درباره افشاي راز پيامبر اعظمˆدر آيات ابتدايي سوره تحريم»،‌ در: فصلنامه علمي ـ تخصصي تاريخ در آينه پژوهش، سال سوم، شماره سوم، پاييز 1385؛
 2. «هاروت و ماروت؛ از واقعيت تا افسانه»،‌ در: فصلنامه علمي ـ تخصصي تاريخ در آينه پژوهش، سال سوم، شماره چهارم، زمستان 1385؛
 3. «جغرافياي تاريخي داستان حضرت لوط†»،‌ در: فصلنامه علمي ـ تخصصي تاريخ در آينه پژوهش، سال چهارم، شماره اول، بهار 1386.

ب) تدوين پايان‌نامه:

پايان‌نامه كارشناسي ارشد با عنوان «رازداري از ديدگاه قرآن كريم و روايات» با راهنمايي جناب استاد سيدمحمدكاظم عسكري و مشاوره جناب حجت‌الاسلام والمسلمين استاد ناصر رفيعي محمدي.

 

سوابق اجرايي:

 1. رئيس اداره تدوين متون غيردرسي از سال 1383 تا 1385 به مدت 2 سال؛
 2. رئيس اداره تدوين متون درسي از مرداد سال 1385 تاكنون.

ارتباط:

آدرس: ساختمان مرکزي مؤسسه امام خميني«ره»، طبقه چهارم،‌سالن مديريت تدوين متون، اتاق اداره تدوين متون درسي

تلفن محل کار: 443-32113-025

همراه: 09127506030