امام جواد عليه‌السلام فرمود: «سه چيز است که هر کس آن را مراعات کند پشيمان نگردد: 1- اجتناب از عجله، 2- مشورت کردن ، 3- توکل بر خدا در هنگام تصميم‌گيري.»
 

اداره همايش‌ها

 

 


جايگاه سازماني اداره همايش‌ها؛


آشنايي با رئيس اداره همايش‌ها و نشست‌هاي علمي:

اين اداره متشکل از سه واحد همايش‌ها،‌ نشست‌ها و کرسي‌هاي نظريه‌پردازي است که به رياست آقاي هادي عرب  اداره مي‌شود


شرح وظايف رئيس اداره همايش‌ها؛

  

 1. برنامه‌ريزي براي برگزاري همايش‌هاي بين‌المللي، ملي، استاني، نشست‌ها، ‌جشنواره‌هاي علمي، مراسم نکوداشت و بزرگداشت شخصيت‌هاي علمي و انجام وظايف دبيرخانه همايش‌ها؛
 2. پي‌گيري برگزاري همايش‌هاي پيشنهادي گروه‌هاي علمي در برنامه‌هاي سالانه و پنج‌ساله؛
 3. پي‌گيري تبليغات و اطلاع‌رساني همايش‌ها و ايجاد پوشش خبري مناسب براي همايش‌ها و برگزاري نشست خبري دبير علمي و اجرايي همايش‌ها با رسانه‌هاي خبري با همکاري روابط عمومي مؤسسه؛
 4. تعيين مکان مناسب براي برگزاري همايش‌ها با همکاري روابط عمومي مؤسسه؛
 5. پي‌گيري دعوت از مدعوين خاص با ارسال دعوت‌نامه و فراهم کردن امکان حضور آنها در همايش؛
 6. پي‌گيري امور مربوط به حق‌الزحمه سخنرانان، مؤلفان مقالات و ساير موارد؛
 7. پي‌گيري و تهيه گزارش علمي از همايش‌ها با همکاري دبير پژوهشي گروه علمي مربوط؛
 8. شرکت در جلسات کميته علمي همايش و پي‌گيري مصوبات کميته؛
 9. پي‌گيري ارزيابي مقالات و اعمال اصلاحات آن؛
 10. پي‌گيري چاپ مجموعه مقالات همايش 10 روز پيش از برگزاري همايش؛
 11. پي‌گيري و مديريت زمان جهت برگزاري مطلوب همايش؛
 12. نظرخواهي از شرکت‌کنندگان در همايش‌ها و ثبت و پي‌گيري پيشنهادات و انتقادات؛
 13. همکاري با گروه علمي مربوط براي برآورد بودجه همايش و جلب مشارکت علمي و مالي ساير مراکز علمي براي برگزاري همايش با فراخوان با همکاري گروه علمي؛
 14. بسترسازي براي مشارکت محققان در همايش‌هاي داخلي و خارجي از طريق تهيه ليست همايش‌هاي داخلي و خارجي با همکاري دبيران پژوهشي گروه‌هاي علمي مؤسسه؛
 15. پي‌گيري ارائه گزارش علمي از محققان شرکت‌کننده در همايش‌هاي داخلي و خارجي؛
 16. برآورد بودجه مورد نياز اداره؛
 17. انجام ساير امور محوّل از سوي مدير امور پژوهشي.