امام حسن عسگري عليه‌السلام : از گناهاني که آمرزيده نشود اين است که گفته شود: کاش به جز بر اين گناه مؤاخذه نشوم.

واحد طرح‌هاي کارگروه‌ها

مطالب اين صفحه:

 

 


 جايگاه سازماني واحد طرح‌هاي کارگروه‌ها:

 


آشنايي با مسئول واحد طرح‌هاي کارگروه‌ها:

مسئوليت انجام وظايف اين واحد با جناب آقاي علي فلاحي مي‌باشد.

          


شرح وظايف مسئول واحد طرح‌هاي کارگروه‌ها:

  1. ارائه مشاوره به دبيران کارگروه‌ها براي تهيه طرح جامع در هر کارگروه؛
  2. نظارت بر پيشرفت ابعاد مختلف طرح جامع؛
  3. ارائه گزارش از طرح‌هاي پژوهشي و برنامه جامع کارگروه به رئيس اداره؛
  4. ارائه مشاوره و نظارت بر روند تدوين طرح‌هاي جامع هر کارگروه؛
  5. تهيه گزارش از تدوين طرح‌هاي هر يک از اعضاي کارگروه؛
  6. پي‌گيري ساير امور محوّل از سوي رئيس اداره.

 

بالاي صفحه