امام جواد عليه‌السلام فرمود: «سه چيز است که هر کس آن را مراعات کند پشيمان نگردد: 1- اجتناب از عجله، 2- مشورت کردن ، 3- توکل بر خدا در هنگام تصميم‌گيري.»
 

واحد طرح‌هاي کارگروه‌ها

مطالب اين صفحه:

 

 


 جايگاه سازماني واحد طرح‌هاي کارگروه‌ها:

 


آشنايي با مسئول واحد طرح‌هاي کارگروه‌ها:

مسئوليت انجام وظايف اين واحد با جناب آقاي علي فلاحي مي‌باشد.

          


شرح وظايف مسئول واحد طرح‌هاي کارگروه‌ها:

  1. ارائه مشاوره به دبيران کارگروه‌ها براي تهيه طرح جامع در هر کارگروه؛
  2. نظارت بر پيشرفت ابعاد مختلف طرح جامع؛
  3. ارائه گزارش از طرح‌هاي پژوهشي و برنامه جامع کارگروه به رئيس اداره؛
  4. ارائه مشاوره و نظارت بر روند تدوين طرح‌هاي جامع هر کارگروه؛
  5. تهيه گزارش از تدوين طرح‌هاي هر يک از اعضاي کارگروه؛
  6. پي‌گيري ساير امور محوّل از سوي رئيس اداره.

 

بالاي صفحه