پيامبر اکرم صل‌الله‌عليه‌وآله‌ فرمود: « در شب معراج از خداوند پرسيدم: اي پروردگار! ثمرات روزه چيست؟ فرمود: حکمت را به ارث مي‌گذارد و حکمت، معرفت را به دنبال دارد و معرفت،‌يقين را به دنبال دارد و هنگامي که بنده به يقين رسيد برايش اهميتي ندارد چگونه شب و روز خود را بگذراند؛ به سختي يا به آساني»

شوراي هماهنگي نشريات پژوهش

شوراي هماهنگي نشريات که وظيفه هماهنگ ساختن رويه‌ها و شيوه‌هاي يکسان براي راه‌اندازي و انتشار نشريات حوزه معاونت پژوهش را بر عهده دارد متشکل از مديران مسئول نشريات تخصصي پژوهش است و رئيس اداره نشريات پژوهش دبير اين شورا است.

شرح وظايف
1. تنظيم خط‌مشي‌ها و راهبردهاي کلي واحد براي همه نشريات.
2. تصويب اساسنامه، آيين‌نامه و شيوه‌نامه‌هاي يکسان براي نشريات.
3. نظارت محتوايي بر نشريات.
4. برنامه‌ريزي براي توزيع مناسب و مؤثر نشريات.
5. تلاش براي رفع موانع و مشکلات نشريات.
6. ايجاد رويه‌هاي واحد در تدوين مقالات و رعايت استانداردهاي لازم.
7. تصميم‌گيري درباره نحوه چاپ و انتشار نشريات.