امام موسي کاظم عليه‌السلام : از شوخي خودداري کن زيرا شوخي جلوه معنوي تو را مي‌زدايد.

اداره تايپ ،‌ ويرايش و نمايه

 


 •  بافت سازماني اداره تايپ و ويرايش و نمايه:

جايگاه سازماني اداره تدوين متون غيردرسيکليک کنيد کليک کنيد کليک کنيد

 

 


آشنايي با رئيس اداره تايپ و ويرايش و نمايه:

 

جناب حجت‌الاسلام آقاي مجيد افلاکيان از بهمن1390 مسئوليت اين اداره را به عهده گرفته‌اند. سوابق ايشان در زير مي‌آيد.

 • تحصيلات:
  • مشغول به سطح چهارم حوزه
  • کارشناس ارشد تاريخ تشيع
 • سوابق اجرايي:
  • مدير اجرايي فصلنامه علمي ـ تخصصي تاريخ در آينه پژوهش از سال 1383
  • مسئول اداره تايپ و ويرايش و نمايه از بهمن1390

 


 همکاران اداره تايپ و ويرايش و نمايه:

افراد زير در واحدهاي مختلف اداره تايپ و ويرايش و نمايه در حال فعاليت مي‌باشند:

رئيس اداره تايپ ويرايش و نمايه:
جناب حجت‌الاسلام آقاي مجيد افلاکيان
تلفن: 02532113478

واحد تايپ:
مسئول واحد تايپ: جناب آقاي محمد عسگري کاشي
کارمند واحد تايپ: جناب آقاي محمدحسن محرابيون محمدي
کارمند واحد تايپ: جناب آقاي مسعود يوسفي
تلفن: 02532113444

واحد ويرايش:
مسئول واحد ويرايش: جناب آقاي عليرضا تاجيک اسماعيلي
کارمند واحد ويرايش: جناب آقاي حسين برخورداري
کارمند واحد ويرايش: محمدرضا عبدالله‌پور
کارمند واحد ويرايش: جناب آقاي محمد سنبله‌کار
تلفن: 02532113439

واحد نمايه:
مسئول واحد نمايه: آقاي علي آقامحمدي
02532113438

 


 

 • شرح وظايف رئيس اداره تايپ و ويرايش و نمايه:
 1. نظارت بر امور مرتبط با تايپ، ويرايش و نمايه
 2. هماهنگي بين واحد تايپ، ويرايش و نمايه
 3. شناسايي و به ‌کارگيري نيروهاي باتجربه به صورت قراردادي و پروژه‌اي؛
 4. رايزني با مراکز انتشاراتي ديگر و استفاده از تجربيات آنان، جهت ارتقاء کمي و کيفي اداره؛
 5. نظارت بر حق الزحمه‌هاي ارسالي از واحدهاي مختلف اداره؛
 6. پيگيري و دستور پرداخت حق الزحمه‌هاي ارسالي از واحدهاي مختلف اداره؛
 7. تهيه روندنماي اداره و  تعيين مراحل انجام کار از ورود آثار تا خروج و تأييد نهايي؛
 8. تلاش براي تبديل متون نوشتاري به متون الکترونيکي؛
 9. تدوين آيين‌نامه نگارش و تلاش براي به روزرساني مداوم شيوه‌نامه‌هاي نگارش؛
 10. تأييد نهايي کتاب و ارسال  به دبیر شورای کتاب جهت ارسال به انتشارات؛
 11. تجهيز اداره به تجهيزات نرم‌افزاري و سخت‌افزاري مورد نياز؛
 12. ارائه گزارش‌هاي ماهانه و فصلي به مدير و پيشنهاد و دفاع از بودجه سالانه اداره؛
 13. انجام امور محوّل از سوي مدير تدوين متون؛


 • شرح وظايف واحد تايپ
 1. نظارت بر انجام تايپ، اعمال تصحيح، مرتب‌سازي قلم، فهرست‌گيري نهايي نمايه‌ها؛
 2. ارائه فايل و پرينت نهايي آثار علمي به اداره مربوطه جهت ارسال به انتشارات؛
 3. مديريت فايل‌ها و تهيه فايل پشتيبان؛
 4. ثبت ورود و خروج کارهاي مربوط به واحد تايپ در سامانه اداره تايپ و ويرايش و نمايه؛
 5. معرفي و پيشنهاد تهيه نرم‌افزارهاي مورد نياز به ريئس اداره؛
 6. مديريت و تقسيم کار بين نيروهاي داخل و خارج از مجموعه؛
 7. تقاضاي حق‌الزحمه همکاران مرتبط با واحد تايپ؛
 8. تهيه و ارائه گزارش عملکرد واحد مربوط به رئيس اداره؛
 9. انجام ساير امور محوّل از سوي رئيس اداره.


 • شرح وظايف واحد ويرايش
 1. نظارت بر انجام ويراستاري آثار پژوهشي؛
 2. شناسايي و معرفي نيروهاي مورد نياز واحد ويرايش به رئيس اداره؛
 3. پي‌گيري امور مربوط به ويرايش از قبيل ويراستاري، نمونه‌خواني، مقابله، بازخواني، کنترل بازخواني؛
 4. اعلام اتمام مراحل ويرايش به رئيس اداره؛
 5. معرفي و پيشنهاد تهيه کتاب و نرم‌افزارهاي مورد نياز به رئيس اداره؛
 6. تقاضاي حق‌الزحمه همکاران مرتبط با واحد ويرايش؛
 7. ارائه مشاوره ويراستاري به ساير بخش‌هاي مؤسسه؛
 8. تقاضاي حق‌الزحمه همکاران مرتبط با واحد ويرايش؛
 9. ثبت ورود و خروج کارهاي مربوط به واحد ويرايش در سامانه اداره تايپ و ويرايش و نمايه؛
 10. تهيه و ارائه گزارش از عملکرد واحد ويرايش به رئيس اداره؛
 11. انجام ساير امور محوّل از سوي رئيس اداره؛


 • شرح وظايف واحد نمايه
 1. انجام امور نمايه‌سازي آثار؛
 2. ارزيابي و نظارت بر عملکرد نمايه‌سازان؛
 3. نظارت بر مراحل فرايند نمايه‌سازي به لحاظ کيفيت و زمان‌بندي انجام آن؛
 4. تقاضاي حق‌الزحمه همکاران مرتبط با واحد نمايه؛
 5. ثبت ورود و خروج کارهاي مربوط به واحد نمايه در سامانه اداره تايپ و ويرايش و نمايه؛
 6. اعلام اتمام مراحل نمايه‌سازي به رئيس اداره؛
 7. پيشنهاد تهيه کتب و نرم‌افزارهاي نمايه‌سازي مورد نياز؛
 8. تهيه و ارائه گزارش از عملکرد واحد نمايه به رئيس اداره؛
 9. انجام ساير امور محول از سوي رئيس اداره.

 


ارتباط با اداره تايپ و ويرايش و نمايه:

آدرس: قم- بلوار جمهوري اسلامي - ساختمان مرکزي مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) - طبقه 4 – اتاق شماره431، اداره تايپ ، ويرايش و نمايه.

 • رئيس اداره: 478-32113- 025
 • واحد تايپ: 444-32113- 025
 • واحد ويرايش: 437-32113- 025
 • واحد نمايه: 438-32113- 025