حضرت زهرا سلام‌الله‌عليها : «پاداش خوشرويي در برابر مؤمن بهشت است و خوشرويي با دشمن ستيزه‌جو، انسان را از عذاب آتش بازمي‌دارد.»

اداره کل نشريات تخصصي

مطالب اين صفحه:


 مدير کل نشريات تخصصي:‌ دکتر محمد فولادي وندا

مدرک تحصيلي: دکتري معارف نظري

سال شروع فعاليت در سمت مديرکل نشريات تخصصي: 1370

شماره‌هاي  تماس: 32936008-025 و 32113470-025

پست الکترونيک: ‌fooladi@iki.ac.ir

 

از محصولات بسيار ارزنده معاونت پژوهش در عرصه توليد و عرضه علوم انساني ـ اسلامي انتشار نشريات تخصصي در  رشته‏هاي مختلف علوم انساني است. مقالات اين نشريات را صاحب‏نظران و اساتيد توانمند به رشته تحرير در مي‏آورند و گواه اين سخن اخذ درجات علمي ـ پژوهشي و علمي ـ ترويجي براي برخي از اين نشريات است. در ادامه به معرفي وب‌سايت نشريات تخصصي و برخي خدمات ارائه شده توسط اين اداره کل در بستر وب اشاره مي‌شود:


1. وب‌سايت نشريات تخصصي:

http://nashriyat.ir

در اين وب سايت، همه نشريات موسسه آموزشي پژوهشي امام خميني(ره)، شامل چكيده مقالات همه مجلاتي كه در سه ماه گذشته منتشر شده‌اند، و نيز محتواي مقالات مجلاتي كه قبل از آن منتشر شده، و آرشيو همه مجلات به تفكيك، به همراه چكيده و محتواي آنها قابل دسترسي مي‌باشد.


2. سامانه ارسال و پيگيري مقالات:

http://nashriyat.ir/SendArticle

استادان، محققان و پژوهشگران عزيز و ارجمندي كه مايل هستند در نشريات مؤسسه مقاله خود را منتشر نمايند، مي‌توانند به اين وب سايت مراجعه نمايند، پس از ثبت مشخصات خود، نسبت به ارسال مقالات خود از طريق اين سامانه اقدام نمايند. پيگيري وضعيت داوري مقالات، تاييد و يا عدم تاييد مقاله، دريافت مجدد مقاله جهت اصلاح و نيز ارسال مجدد و... در اين بخش قابل رصد و پيگيري است.


3. فروشگاه الكترونيك:

http://www.eshop.iki.ac.ir/shop/2/products/7

در اين فروشگاه، علامندان به تهيه نشريات موسسه مي‌توانند با پرداخت الكترونيكي هزينه خريد مجلات درخواستي، نسبت به ابتياع مجله مورد نظر خود اقدام نمايند.


4. تماس با نشريات:

http://nashriyat.ir/SendArticle?contact

اين بخش براي بيان مشكلات، درخواست‌ها، و ارائه نقطه نظرات خوانندگان گرامي راه اندازي شده است. مخاطبان عزيز مي‌توانند هر گونه راهنمايي و يا مشاوره را از مديران اجرايي نشريات و همكاران پاسخگوي خود از اين بخش دريافت كنند.

 بالاي صفحه


فهرست نشريات بر اساس رتبه نشريه


الف نشريات علمي ـ پژوهشي

دو فصل‌نامه معرفت كلامي  / مدير مسئول: محمود فتحعلي/ سردبير: ابوالفضل ساجدي / جانشين سردبير: محمد جعفري /  / مدير اجرايي: محمدصادق ساجدي

فصل‌نامه معرفت فلسفي  / مدير مسئول: علي مصباح / سردبير: رضا اكبريان / جانشين سردبير: محمود فتحعلي/ مدير اجرايي: روح الله فريس آبادي

فصل‌نامه معرفت فرهنگي اجتماعي / مدير مسئول: حميد پارسانيا / سردبير: محمود رجبي / جانشين سردبير: سيدحسين شرف الدين / مدير اجرايي: سجاد سلگي

دو فصل‌نامه معرفت سياسي / مدير مسئول و سردبير: محمدجواد نوروزي فراني / جانشين سردبير: قاسم شبان نياء ركن آبادي / مدير اجرايي: اميرحسين نيك پور

دو فصل‌نامه معرفت اقتصاد اسلامي  / مدير مسئول: محمدجواد توكلي / سردبير: حسن‌آقا نظري / مدير اجرايي: اميرحسين نيك پور

فصل‌نامه معرفت اديان / مدير مسئول و جانشين سردبير: سيداكبر حسيني قلعه بهمن / سردبير: محمدعلي شمالي / مدير اجرايي: محمد ايلاقي حسيني

دو فصل‌نامه قرآن شناخت  / مدير مسئول و سردبير: محمود رجبي / جانشين سردبير: اميررضا اشرفي / مدير اجرايي: مهدي دهقان

فصل‌نامه روان شناسي و دين  / مدير مسئول: محمدناصر سقاي بي ريا / سردبير: محمدرضا احمدي محمد آبادي / مدير اجرايي: سجاد سلگي

دو فصل‌نامه تاريخ اسلام در آيينه پژوهش / مدير مسئول: محمدرضا جباري / سردبير: مهدي پيشوايي / مدير اجرايي: روح الله فريس آبادي

دو فصل‌نامه اسلام و پژوهش‌هاي تربيتي / مدير مسئول: عليرضا اعرافي / سردبير: محمدجواد زارعان / دبيرتحريريه: اسدالله طوسي / مدير اجرايي: مهدي دهقان

 

ب. نشريات علمي ـ ترويجي

ماه‌نامه معرفت / مدير مسئول: سيداحمد رهنمائي / سردبير: ابوالفضل ساجدي / دبير تحريريه: مرتضي رضايي / مدير اجرايي: روح الله فريس آبادي

دو فصل‌نامه معرفت اخلاقي / مدير مسئول: محمود فتحعلي / سردبير: احمدحسين شريفي / جانشين سردبير: حسن محيطي اردكان / مدير اجرايي: سجاد سلگي

دو فصل‌نامه معارف عقلي / مدير مسئول: احمد ابوترابي / سردبير: محمد فنايي اشكوري / مدير اجرايي: محمدعلي شريفي اسدي

دو فصل‌نامه اسلام و پژوهش‌هاي مديريتي / مدير مسئول: محمدتقي نوروزي فراني / سردبير: محسن منطقي / مدير اجرايي: حميد خاني

 

ج. نشريات علمي ـ تخصصي

دو فصل‌نامه معارف منطقي / مدير مسئول: احمد ابوترابي / سردبير: عسكري سليماني اميري / مدير اجرايي: محمدعلي شريفي اسدي

دوفصل‌نامه عيار پژوهش در علوم انساني / مدير مسئول و سردبير: احمدحسين شريفي / جانشين سردبير: مرتضي صانعي / مدير اجرايي: محمد ايلاقي حسيني

دو فصل‌نامه پويشي در علوم انساني/ مديرمسئول: سيدابراهيم حسيني/ مدير اجرايي: هادي عرب

دوفصل‌نامه حكمت عرفاني / مدير مسئول: عليرضا كرماني / سردبير: احمدحسين شريفي / مدير اجرايي: حميد خاني

دوفصل‌نامه انديشه‌هاي حقوق عمومي / مدير مسئول: سيدابراهيم حسيني / سردبير: ابراهيم موسي زاده / مدير اجرايي: اميرحسين نيك پور

Horizons of Thought / مدير مسئول: ابوالحسن حقاني / سردبير: سيداحمد رهنمايي/ مدير اجرايي: محمدصادق ساجدي