امام حسن عسکري عليه‌السلام: آن که از مردم پروا نکند، از خدا نيز پروا نمي‌کند.

اداره امور محققان

مطالب اين صفحه:

 

 

ساختار سازماني مديريت پشتيباني محققان

 


آشنايي با مسئول اداره امور محققان:

رئيس اداره امور محققان آقاي جواد مؤمن پور است که به همراه آقاي محمدرضا ذبيحي و آقاي مهدي مبيني امور مربوط به قراردادهاي محققين و پرداخت‌هاي ايشان و ... را انجام مي‌دهند.

 


شرح وظايف مسئول اداره امور محققان:

 1. به روزرسانی اطلاعات فردی اساتید، محققان و مجريان طرح‌های پژوهشی و عقد قرارداد با ايشان؛
 2. ثبت کارکرد ماهانه و مرخصي اعضای همکار علمی و اعلام اضافه کار و موارد خاص به امور مالي؛
 3. تهیه و تنظیم لیست حقوق ماهانه و ساير امور رفاهی اعضای همکار علمی؛
 4. ثبت نامه‌های ارسالی و دریافتی و پي‌گيري امور بایگانی پرونده‌ها؛
 5. ثبت گزارش کارکرد اساتید، محققان، ‌مترجمان و همکاران علمي و ارسال گزارش پرداخت‌ها و عقد قراردادها به سایر مدیریت‌ها؛
 6. پیگیری ملزومات درخواستی مدیریت‌ها و پیگیری امور انتقال اموال معاونت و مديريت‌هاي تابع؛
 7. ساير امور محوّل از سوي مدير.

شرح وظايف مسئول واحد بايگاني:

 1. ثبت نامه‌ها و مرسولات پستي؛
 2. بايگاني اسناد و مدارک محققان، همکاران علمي و استادان همکار با معاونت پژوهش؛
 3. ثبت نسخه سوم قراردادها در سامانه؛
 4. اطلاع‌رساني درباره واريزي‌ها و ساير پرداخت‌هاي نقدي و غيرنقدي به همکاران علمي و محققان؛
 5. انجام ساير امورمحول از سوي رئيس اداره.

 

وظايف مسئول واحد تدارکات:

 1. پي‌گيري امور پشتيباني محققان؛
 2. تهيه ملزومات مورد نياز معاونت با هماهنگي معاونت اداري و مالي؛
 3. پي‌گيري امور نقل و انتقال اموال حوزه معاونت؛
 4. پي‌گيري امور پشتيباني براي برگزاري همايش‌هاي با فراخوان و ساير نشست‌ها و جلسات؛
 5. انجام ساير امور محول از سوي رئيس اداره.

 

 


ارتباط با اداره امور محققان؛

شماره تلفن‌هاي اداره امور محققان: 32113408 - 32113428 (کد شهر قم: 025)

آدرس اداره: قم- ابتداي بلوار امين - بلوار جمهوري اسلامي - مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) - طبقه 4 - جنب آسانسور.

انتقال به صفحه اداره محققان انتقال به صفحه نشريات تخصصي