امام صادق عليه‌السلام فرمود: «عاقل‌ترين مردم خوش خُلق‌ترين آنهاست.»

دفتر برنامه ريزي و ارزيابي پژوهش

 مطالب اين صفحه:

 

 


بافت سازماني مديريت برنامه‌ريزي و ارزيابي پژوهش؛

دفتر برنامه‌ريزي و ارزیابی پژوهش برخوردار از سه گروه برنامه‌ریزی، گروه نظارت و ارزیابی و گروه آمار مي‌باشد.

بافت سازماني مديريت برنامه‌ريزي و ارزيابي پژوهشي

 

بالاي صفحه


 آشنايي با مدير کل دفتر برنامه‌ريزي و ارزيابي پژوهش

 

جناب آقای فردین جهان‌بین

متولد 1346

مدارک تحصیلی: خارج فقه حوزه علمیه قم

کارشناسی ارشد فلسفه

 ارتباط با مدير:

تلفن : 32113402 - 025

پست الکترونيکjahanbin@iki.ac.ir  

بالاي صفحه


شرح وظايف دفتر برنامه‌ريزي و ارزيابي پژوهش:

 1. تبیین اهداف و تعیین اولویت‌های مدیریت و برنامه‌ریزی برای دستیابی به آن، جهت پیشنهاد به معاون پژوهش؛
 2. نظارت بر حسن اجرای وظایف واحدهای مربوط؛
 3. زمینه سازی جهت ارتقا کمی و کیفی عملکرد واحدهای تابعه؛
 4. ارزیابی و آسیب‌شناسی مستمر عملکرد پژوهشی گروه‌های علمی، دبیران پژوهشی و فعالیت‌های پژوهشی؛
 5. ارزیابی و آسیب‌شناسی مستمر عملکرد مدیریت‌ها و واحدهای معاونت پژوهش؛
 6. برقراری تعامل سازنده درون‌سازمانی بین معاونت آموزش و پژوهش؛
 7. انجام امور دبیری جلسات شورای سیاست‌گذاری پژوهش؛
 8. شرکت در جلسات شورای مدیران؛
 9. تشکیل شورای برنامه‌ریزی و ارزیابی؛
 10. زمینه‌سازی جهت ارزیابی کارمندان معاونت پژوهش و انتخاب کارمندان نمونه؛
 11. پیگیری و نظارت مستمر بر اجرای دقیق آیین‌نامه‌های مصوب معاونت پژوهش و هیئت رئیسه؛
 12. پیشنهاد برگزاری آموزش‌های ضمن خدمت و کاربردی برای ادارات تابعه؛
 13. پیشنهاد برگزاری کارگاه‌های آموزش مهارت‌های پژوهشی؛
 14. تدوین و پیشنهاد آیین‌نامه‌های مورد نیاز جهت طرح و تصویب در شورای سیاست‌گذاری؛
 15. تهیه گزارش عملکرد دوره‌ای از واحدهای تابعه و ارائه به مقام مافوق؛
 16. برآورد بودجه سالانه و ارسال آن به مقام مافوق و نظارت بر نحو تخصیص و هزینه‌کرد بودجه؛
 17. نظارت بر تهیه و تدوین برنامه و بودجه معاونت پژوهش؛
   

بالاي صفحه


ارتباط با دفتر برنامه‌ريزي و ارزيابي پژوهشي:

دفتر برنامه‌ريزي و ارزيابي پژوهش با حضور آقايان صولتي و عليخاني در ساعات اداري جوابگوي مراجعين مي‌باشد.

آدرس دفتر: مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) مرکزي، طبقه چهارم، انتهاي راهروي معاونت پژوهش.

شماره تلفن :  2113431-025

                  025-2113409

بالاي صفحه