امام جعفر صادق عليه‌السلام : «عاقل‌ترين مردم خوش‌خلق‌ترين آنها است.»

آيين‌نامه‌هاي معاونت پژوهش