امام حسن عسکري عليه‌السلام: آن که از مردم پروا نکند، از خدا نيز پروا نمي‌کند.

آيين‌نامه‌هاي معاونت پژوهش