امام حسن عسکري عليه‌السلام: آن که از مردم پروا نکند، از خدا نيز پروا نمي‌کند.

واحد کرسي‌هاي نظريه‌پردازي، نقد و مناظره

فهرست مطالب موجود در این صفحه: 

 

 


آشنايي و ارتباط با مسئول واحد کرسي‌هاي نظريه‌پردازي، نقد و مناظره:

مسئوليت واحد كرسي‌هاي نظريه‌پردازي، نقد و مناظره را آقاي عليرضا عباسي بر عهده دارند.

تلفن: 32113429 - 025

آدرس پستی : قم - مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) - طبقه چهارم - اتاق اداره همايش‌ها ونشست‌هاي علمي


شرح وظايف مسئول واحد نشست‌ها

  1. هماهنگي با گروه‌هاي علمي مؤسسه براي دريافت طرحنامه كرسي‌ها
  2. پيگيري براي تشكيل جلسات كميته حمايت از كرسي‌ها در مؤسسه
  3. پيگيري‌هاي اداري براي اجرايي شدن برگزاري كرسي‌ها
  4. هماهنگي با دبيرخانه حمايت از كرسي‌هاي نظريه‌پردازي، نقد و مناظره شوراي عالي انقلاب فرهنگي
  5. هماهنگي با داوران و ناقدان كرسي‌ها
  6. انجام دادن امور محوله از طرف رئيس اداره