پيامبر اکرم صل‌الله‌عليه‌وآله‌ فرمود: « در شب معراج از خداوند پرسيدم: اي پروردگار! ثمرات روزه چيست؟ فرمود: حکمت را به ارث مي‌گذارد و حکمت، معرفت را به دنبال دارد و معرفت،‌يقين را به دنبال دارد و هنگامي که بنده به يقين رسيد برايش اهميتي ندارد چگونه شب و روز خود را بگذراند؛ به سختي يا به آساني»

واحد کرسي‌هاي نظريه‌پردازي، نقد و مناظره

فهرست مطالب موجود در این صفحه: 

 

 


آشنايي و ارتباط با مسئول واحد کرسي‌هاي نظريه‌پردازي، نقد و مناظره:

مسئوليت واحد كرسي‌هاي نظريه‌پردازي، نقد و مناظره را آقاي عليرضا عباسي بر عهده دارند.

تلفن: 32113429 - 025

آدرس پستی : قم - مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) - طبقه چهارم - اتاق اداره همايش‌ها ونشست‌هاي علمي


شرح وظايف مسئول واحد نشست‌ها

  1. هماهنگي با گروه‌هاي علمي مؤسسه براي دريافت طرحنامه كرسي‌ها
  2. پيگيري براي تشكيل جلسات كميته حمايت از كرسي‌ها در مؤسسه
  3. پيگيري‌هاي اداري براي اجرايي شدن برگزاري كرسي‌ها
  4. هماهنگي با دبيرخانه حمايت از كرسي‌هاي نظريه‌پردازي، نقد و مناظره شوراي عالي انقلاب فرهنگي
  5. هماهنگي با داوران و ناقدان كرسي‌ها
  6. انجام دادن امور محوله از طرف رئيس اداره