امام حسن عسگري عليه‌السلام : از گناهاني که آمرزيده نشود اين است که گفته شود: کاش به جز بر اين گناه مؤاخذه نشوم.

عنوان گزارش: همايش‌هاي برگزار شده در سال 1392

نوع گزارش: 
ساليانه
واحد گزارش دهنده: 
اداره همايش‌ها و نشست‌هاي علمي
تاريخ ابتداي گزارش: 
1392
تاريخ انتهاي گزارش : 
1392
تاريخ عنوان همايش گروه برگزار کننده محل برگزاري

26/ 2/ 1392

دومين همايش فقه حكومتي (اقتصاد و حكومت)

فقه و اصول

موسسه

9/ 8/ 1392

تغييرات جمعيتي و نقش آن در تحولات مختلف جامعه

روان شناسی

موسسه

24/ 11/ 1392

مباني كلامي علوم انساني

كلام و فلسفه دين

موسسه

1/ 12/ 1392

رابطه مديريت با علوم اسلامي

مدیریت

موسسه

8/ 12/ 1392

ديدگاههاي حكيم طهران در مباحث حمل

فلسفه

موسسه

15/ 12/ 1392

همايش فلسفه اسلامي در مواجهه با چالش هاي معاصر

فلسفه

موسسه

26/ 10/ 1392

نقش عقل و نقل در تفسیر قرآن

تفسیر و علوم قرآن

موسسه

24/ 11/ 1392

مباني كلامي علوم انساني

كلام و فلسفه دين

موسسه