كرسی ترویجی «تعليم و تربيت ارزش‌ها، چيستي و قلمرو آن»

گروه علوم تربيتي مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) با همکاری دبیرخانه کرسی‌ها  برگزار می‌کند: كرسی ترویجی «تعليم و تربيت ارزش‌ها، چيستي و قلمرو آن»   سخنران: حجت... مطالعه بیشتر...

كرسی ترویجی «منظومه فکري علامه مصباح در موضوع تمدن»

گروه تاريخ و انديشه معاصر مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) با همکاری دبیرخانه کرسی‌ها  برگزار می‌کند: كرسی ترویجی «منظومه فکري علامه مصباح در موضوع تمدن»   سخنران: حجت... مطالعه بیشتر...

كرسی ترویجی «ظرفیت سنجی جریان‌های فکری ـ سیاسی معاصر ایران برای تمدن‌سازی»

گروه تاريخ و انديشه معاصر مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) با همکاری دبیرخانه کرسی‌ها  برگزار می‌کند: كرسی ترویجی «ظرفیت سنجی جریان‌های فکری ـ  سیاسی معاصر ایران برای تمدن‌... مطالعه بیشتر...

همايش «آسیب‌های فرهنگي خانواده (واکاوري جامعه‌شناختي پديده تجرد)»

معاونت پژوهش مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) با همکاری مراكز علمي و پژوهشي برگزار می‌کند:   همايش «آسیب‌های فرهنگي خانواده (واکاوي جامعه‌شناختي پديده تجرد)»   سخنرانان... مطالعه بیشتر...

كرسی ترویجی «پرسش‌های پژوهشی در علوم انسانی»

پنجمين نشست از سلسله نشست‌هاي تخصصي مباني اسلامي‌سازي علوم انساني   كرسی ترویجی «پرسش‌های پژوهشی در علوم انسانی»   سخنران: حجت‌الاسلام دكتر احمدحسين شريفي ناقدان: حجت‌... مطالعه بیشتر...

برگزاری سلسله درس گفتارهای «دين و پيشرفت»، «نقد مبانی تاريخمندی قرآن»، «زبان دين»

قطب علمي فلسفه دين پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي با مشاركت مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) برگزار مي‌كند:   سلسله درس گفتارهاي... مطالعه بیشتر...

كرسی ترویجی «دفاع از حقوق بشر در سياست خارجی جمهوری اسلامی ايران»

گروه حقوق مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) با همکاری دبیرخانه کرسی‌ها  و سازمان بسيج اساتيد برگزار می‌کند:   كرسی ترویجی «دفاع از حقوق بشر در سياست خارجی جمهوری اسلامی... مطالعه بیشتر...

كرسی ترویجی «سلفيگري و روشنفكري ديني؛ پيوندها و گسست‌ها»

گروه تاريخ و انديشه معاصر مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) با همکاری دبیرخانه کرسی‌ها  برگزار می‌کند:   كرسی ترویجی «سلفيگري و روشنفكري ديني؛ پيوندها و گسست‌ها»... مطالعه بیشتر...

كرسی ترویجی «لزوم استاد و جایگاه آن در مراحل تربیت عرفانی بر اساس مکتب نجف»

گروه اخلاق مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) با همکاری دبیرخانه کرسی‌ها  برگزار می‌کند: كرسی ترویجی «لزوم استاد و جایگاه آن در مراحل تربیت عرفانی بر اساس مکتب نجف» با حضور آيت‌... مطالعه بیشتر...

تغيير زمان برگزاري نشست علمی «بررسی وضعيت الهيات در آلمان»

زمان برگزاري نشست علمی «بررسی وضعيت الهيات در آلمان» متعاقباً اعلام خواهد شد.   http://hamayesh.iki.ac.ir مطالعه بیشتر...

صفحه‌ها