كرسی ترویجی «پرسش‌های پژوهشی در علوم انسانی»

پنجمين نشست از سلسله نشست‌هاي تخصصي مباني اسلامي‌سازي علوم انساني   كرسی ترویجی «پرسش‌های پژوهشی در علوم انسانی»   سخنران: حجت‌الاسلام دكتر احمدحسين شريفي ناقدان: حجت‌... مطالعه بیشتر...

برگزاری سلسله درس گفتارهای «دين و پيشرفت»، «نقد مبانی تاريخمندی قرآن»، «زبان دين»

قطب علمي فلسفه دين پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي با مشاركت مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) برگزار مي‌كند:   سلسله درس گفتارهاي... مطالعه بیشتر...

كرسی ترویجی «دفاع از حقوق بشر در سياست خارجی جمهوری اسلامی ايران»

گروه حقوق مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) با همکاری دبیرخانه کرسی‌ها  و سازمان بسيج اساتيد برگزار می‌کند:   كرسی ترویجی «دفاع از حقوق بشر در سياست خارجی جمهوری اسلامی... مطالعه بیشتر...

كرسی ترویجی «سلفيگري و روشنفكري ديني؛ پيوندها و گسست‌ها»

گروه تاريخ و انديشه معاصر مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) با همکاری دبیرخانه کرسی‌ها  برگزار می‌کند:   كرسی ترویجی «سلفيگري و روشنفكري ديني؛ پيوندها و گسست‌ها»... مطالعه بیشتر...

كرسی ترویجی «لزوم استاد و جایگاه آن در مراحل تربیت عرفانی بر اساس مکتب نجف»

گروه اخلاق مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) با همکاری دبیرخانه کرسی‌ها  برگزار می‌کند: كرسی ترویجی «لزوم استاد و جایگاه آن در مراحل تربیت عرفانی بر اساس مکتب نجف» با حضور آيت‌... مطالعه بیشتر...

تغيير زمان برگزاري نشست علمی «بررسی وضعيت الهيات در آلمان»

زمان برگزاري نشست علمی «بررسی وضعيت الهيات در آلمان» متعاقباً اعلام خواهد شد.   http://hamayesh.iki.ac.ir مطالعه بیشتر...

كرسی ترویجی «الگوی توزيع درآمد از منظر قرآن كريم»

مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) با همکاری دبیرخانه کرسی‌ها و مركز پژوهش‌هاي كاربردي اقتصادي اجتماعي قدر برگزار می‌کند: كرسی ترویجی «الگوي توزيع درآمد از منظر قرآن كريم» سخنران: حجت‌... مطالعه بیشتر...

كرسی ترویجی «ضرورت، امکان و معيارهاي تاريخ تطبيقي»

مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) با همکاری دبیرخانه کرسی‌ها و انجمن تاريخ‌پژوهان برگزار می‌کند: كرسی ترویجی «ضرورت، امکان و معيارهاي تاريخ تطبيقي» سخنران: حجت الاسلام دكتر جواد سليماني ناقد:... مطالعه بیشتر...

کرسی ترویجی ارتباط نفس و بدن از دیدگاه ملاصدرا؛ تحلیل روانشناختی

مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) با همکاری دبیرخانه کرسی‌ها برگزار می‌کند: كرسی ترویجی «ارتباط نفس و بدن از دیدگاه ملاصدرا؛ تحلیل روانشناختی» سخنران: حجت الاسلام دکتر رحیم نارویی ناقد: حجت... مطالعه بیشتر...

کرسی ترویجی اقتصاد مقاومتی در اندیشه و سیره علمای شیعه در تاریخ معاصر ایران

مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) با همکاری دبیرخانه کرسی‌ها برگزار می‌کند: كرسی ترویجی «اقتصاد مقاومتی در اندیشه و سیره علمای شیعه در تاریخ معاصر ایران» سخنران: حجت الاسلام دکتر مهدی ابوطالبی... مطالعه بیشتر...

صفحه‌ها