كرسی ترویجی «نقد و بررسي ديدگاه‌هاي فيلسوفان غرب و انديشمندان مسلمان درباره واقع‌نمايي امور فطري»

گروه فلسفه مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) با همکاري دبيرخانه کرسي‌ها برگزار می‌کند: كرسی ترویجی «نقد و بررسي ديدگاه‌هاي فيلسوفان غرب و انديشمندان مسلمان درباره واقع‌نمايي امور... مطالعه بیشتر...

كرسی ترویجی «ظرفيت تمدني فقه سياسي اهل سنت و نقش رويکرد سلفي در تضعيف آن»

گروه تاريخ و انديشه معاصر مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) با همکاري دبيرخانه کرسي‌ها برگزار می‌کند: كرسی ترویجی «ظرفيت تمدني فقه سياسي اهل سنت و نقش رويکرد سلفي در تضعيف آن»... مطالعه بیشتر...

نشست علمي «نقد و ارزيابي مباني جامعه‌شناختي الگوي اسلامي ايراني پيشرفت»

گروه جامعه‌شناسي مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) با همكاري مركز الگوي اسلامي ـ ايراني پيشرفت برگزار می‌کند: نشست علمي نقد و ارزيابي مباني جامعه‌شناختي الگوي اسلامي ايراني پيشرفت... مطالعه بیشتر...

كرسی ترویجی «سلامت معنوي (چيستي، مؤلفه‌ها و مباني)»

گروه کلام و فلسفه دين مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) با همکاري دبيرخانه کرسي‌ها برگزار می‌کند: كرسی ترویجی «سلامت معنوي (چيستي، مؤلفه‌ها و مباني)»   سخنران: حجت‌الاسلام‌... مطالعه بیشتر...

«همايش تبيين دستاوردهاي چهل ساله نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران» برگزار مي‌شود

معاونت پژوهش مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) با همكاري سازما ن بسيج اساتيد، سازمان بسيج حقوق‌دانان، سازمان بسيج فرهنگيان به مناسبت چهلمين سالگرد انقلاب اسلامي برگزار مي‌كند... مطالعه بیشتر...

نشست علمي «مذاکرات جنگهاي ايران و روس و درسهاي آن براي امروز»

گروه تاريخ انديشه معاصر مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، برگزار می‌کند: نشست علمي «مذاکرات جنگهاي ايران و روس و درسهاي آن براي امروز»   سخنران: حجت‌الاسلام محمدصادق... مطالعه بیشتر...

نشست علمي «تبيين و بررسي سند الگوي اسلامي ايراني پيشرفت»

گروه اقتصاد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) با همکاري مرکز پژوهشي کاربردي قدر، برگزار می‌کند: نشست علمي «تبيين و بررسي سند الگوي اسلامي ايراني پيشرفت»   سخنران: حجت‌الاسلام... مطالعه بیشتر...

كرسی ترویجی «بررسي کاربست روش نظريه‌پردازي داده‌بنياد در علوم انساني اسلامي»

نهمين نشست از سلسله نشست‌هاي تخصصي و هفتاد و ششمين کرسي ترويجي مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) برگزار می‌کند: كرسی ترویجی «بررسي کاربست روش نظريه‌پردازي داده‌بنياد در علوم انساني... مطالعه بیشتر...

همايش «حوزه علميه، پژوهش، دستاوردها و ظرفيت‌ها»

معاونت پژوهش مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) به مناسبت «هفته پژوهش» با همکاری مراکز حوزوي برگزار می‌کند:   همايش «حوزه علميه، پژوهش، دستاوردها و ظرفيت‌ها» سخنران: حضرت آيت‌... مطالعه بیشتر...

كرسی ترویجی «رويکرد قرآن در تعليم و تربيت ارزش‌ها»

گروه علوم تربيتي مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) با همکاری سازمان بسيج اساتيد و دبیرخانه کرسی‌ها  برگزار می‌کند: كرسی ترویجی «رويکرد قرآن در تعليم و تربيت ارزش‌ها»  ... مطالعه بیشتر...

صفحه‌ها