نشست علمي «تبيين عمليات رسانه‌اي دشمن و راه‌کارهاي مقابله با آن»

گروه جامعه‌شناسي مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) برگزار می‌کند: نشست علمی تبيين عمليات رسانه‌اي دشمن و راه‌کارهاي مقابله با آن (به همراه گزارشي از فعاليت‌هاي انجمن سواد رسانه‌اي... مطالعه بیشتر...

كرسی ترویجی «بررسي نقش سکولاريزم و اومانيسم در شکل گيري ايدئاليسم استعلايي کانت»

گروه عرفان مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) با همکاري دبیرخانه کرسی‌ها  برگزار می‌کند: كرسی ترویجی «بررسي نقش سکولاريزم و اومانيسم در شکل گيري ايدئاليسم استعلايي کانت»... مطالعه بیشتر...

كرسی ترویجی «علت‌گرايي و دليل‌گرايي در علوم اجتماعي»

يازدهمين نشست از سلسله نشست‌هاي تخصصي مباني اسلامي‌سازي علوم انساني و هشتاد و دومين کرسي ترويجي مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) برگزار می‌کند: كرسی ترویجی «علت‌گرايي و دليل‌گرايي در... مطالعه بیشتر...

كرسی نظريه‌پردازي «روش‌شناسي پژوهش در امور فطري»

گروه فلسفه مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) با همکاري دبیرخانه کرسی‌ها  برگزار می‌کند:   كرسی نظريه‌پردازي (اجلاسه نهايي)... مطالعه بیشتر...

كرسی ترویجی «سنجه‌هاي ارزشيابي معنويت‌هاي ديني و سکولار»

گروه کلام و فلسفه دين مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) و قطب علمي فلسفه دين پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي با همکاري دبیرخانه کرسی‌ها  برگزار می‌کند: كرسی ترویجی «سنجه‌هاي... مطالعه بیشتر...

كرسی ترویجی «درآمدي جامعه‌شناختي بر ادوار علوم انساني»

گروه جامعه‌شناسي مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) با همکاري دبيرخانه کرسي‌ها برگزار می‌کند: كرسی ترویجی «درآمدي جامعه‌شناختي بر ادوار علوم انساني»   سخنران: حجت‌الاسلام‌... مطالعه بیشتر...

پيش‌نشست پانزدهمين همايش بين‌المللي «دکترين مهدويت»

گروه اديان مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) برگزار مي‌كند: پيش‌نشست پانزدهمين همايش بين‌المللي «دکترين مهدويت» ارائه مقالات علمي توسط اساتيد: حجت‌الاسلام دکتر حسن دين‌پناه... مطالعه بیشتر...

كرسی ترویجی «سنجش ميزان کارآمدي مدل نظريه‌شناسي اسپريگنز»

معاونت پژوهش مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) با همکاري دبيرخانه کرسي‌ها برگزار می‌كند: كرسی ترویجی «سنجش ميزان کارآمدي مدل نظريه‌شناسي اسپريگنز»   سخنران: حجت‌الاسلام‌... مطالعه بیشتر...

كرسی ترویجی «نقد و بررسي ديدگاه‌هاي فيلسوفان غرب و انديشمندان مسلمان درباره واقع‌نمايي امور فطري»

گروه فلسفه مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) با همکاري دبيرخانه کرسي‌ها برگزار می‌کند: كرسی ترویجی «نقد و بررسي ديدگاه‌هاي فيلسوفان غرب و انديشمندان مسلمان درباره واقع‌نمايي امور... مطالعه بیشتر...

نشست علمي «راز قطعنامه؛ چرايي و چگونگي پايان جنگ تحميلي»

گروه تاريخ و انديشه معاصر مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) با همكاری سازمان بسيج اساتيد و بنياد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس برگزار می‌کند: نشست علمی «راز قطعنامه؛ چرايی و... مطالعه بیشتر...

صفحه‌ها