فراخوان دومین همایش ملی كتاب سال بانوان

فراخوان دومین همایش ملی كتاب سال بانوان  همایش کتاب سال بانوان با هدف حمایت از آثار پژوهشی بانوان در حوزه علوم انسانی و اسلامی و آثار پژوهشی برتر در عرصه زن و خانواده، شناسایی ظرفیت‌ها و... مطالعه بیشتر...

فراخوان مقاله اولين همايش ملي «سرمايه اجتماعي بر پايه آموزه‌هاي اسلامي»

دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) با همکاری مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) و نهادهاي علمي و اجرايي  برگزار می‌کند: همایش ملی سرمایه اجتماعی بر پايه آموزه‌های اسلامی (... مطالعه بیشتر...

كرسی علمي ترویجی «نظريۀ بازار اسلامي با تأکید بر کالای ضروری»

دبیرخانه دائمی کنگره بین‌المللی علوم انسانی با همکاری مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) برگزار می‌کند كرسی علمی ترویجی «نظریه بازار اسلامی با تأکید بر کالای ضروری»   صاحب‌نظر... مطالعه بیشتر...

كرسی ترویجی «ملاحظاتي در کاربرد روش داده‌بنياد در علوم انساني اسلامي»

سيزدهمين نشست از سلسله نشست‌هاي تخصصي مباني اسلامي‌سازي علوم انساني و هشتاد و پنجمين کرسي ترويجي مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) برگزار می‌شود: كرسی ترویجی «ملاحظاتي در کاربرد روش... مطالعه بیشتر...

نشست علمي «تبيين عمليات رسانه‌اي دشمن و راه‌کارهاي مقابله با آن»

گروه جامعه‌شناسي مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) برگزار می‌کند: نشست علمی تبيين عمليات رسانه‌اي دشمن و راه‌کارهاي مقابله با آن (به همراه گزارشي از فعاليت‌هاي انجمن سواد رسانه‌اي... مطالعه بیشتر...

كرسی ترویجی «بررسي نقش سکولاريزم و اومانيسم در شکل گيري ايدئاليسم استعلايي کانت»

گروه عرفان مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) با همکاري دبیرخانه کرسی‌ها  برگزار می‌کند: كرسی ترویجی «بررسي نقش سکولاريزم و اومانيسم در شکل گيري ايدئاليسم استعلايي کانت»... مطالعه بیشتر...

كرسی ترویجی «علت‌گرايي و دليل‌گرايي در علوم اجتماعي»

يازدهمين نشست از سلسله نشست‌هاي تخصصي مباني اسلامي‌سازي علوم انساني و هشتاد و دومين کرسي ترويجي مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) برگزار می‌کند: كرسی ترویجی «علت‌گرايي و دليل‌گرايي در... مطالعه بیشتر...

كرسی نظريه‌پردازي «روش‌شناسي پژوهش در امور فطري»

گروه فلسفه مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) با همکاري دبیرخانه کرسی‌ها  برگزار می‌کند:   كرسی نظريه‌پردازي (اجلاسه نهايي)... مطالعه بیشتر...

كرسی ترویجی «سنجه‌هاي ارزشيابي معنويت‌هاي ديني و سکولار»

گروه کلام و فلسفه دين مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) و قطب علمي فلسفه دين پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي با همکاري دبیرخانه کرسی‌ها  برگزار می‌کند: كرسی ترویجی «سنجه‌هاي... مطالعه بیشتر...

كرسی ترویجی «درآمدي جامعه‌شناختي بر ادوار علوم انساني»

گروه جامعه‌شناسي مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) با همکاري دبيرخانه کرسي‌ها برگزار می‌کند: كرسی ترویجی «درآمدي جامعه‌شناختي بر ادوار علوم انساني»   سخنران: حجت‌الاسلام‌... مطالعه بیشتر...

صفحه‌ها